rosný bod

Jedná se o teplotu, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami, což znamená, že relativní vlhkost vzduchu dosáhne celých 100%. Teplota rosného bodu je různá, ale zásadní věc je, že pokud teplota klesne pod tento bod, začne se tvořit kondenzát - nastává proces kondenzace. Platí pravidlo, že čím více je vodní páry ve vzduchu, tím vyšší je teplota rosného bodu. Naopak když je ve vzduchu páry jen málo, může být vzduch chladnější, aniž se začne tvořit kondenzát. 

A jak se prezentuje přesná definice rosného bodu? Takto: Rosný bod je teplota, při níž se vzduch následkem izobarického ochlazování stane nasyceným, aniž by mu byla dodána vodní pára zvnějšku.

Vše o rosném bodu naleznete v naší poradně, ve článku: Měření teploty rosného bodu