zpětný ventil

Zpětný ventil se stará o to, aby médium proudilo pouze jedním směrem - nedovoluje průtok směrem opačným a to díky poměrně jednoduché konstrukci, která obsahuje zpětnou klapku, tedy kuličku dosedající na sedlo ventilu. Obvykle je tato kulička přitlačována pružinou. A jak tedy zpětný ventil funguje v praxi, nejen v oblasti stlačeného vzduchuTlak média v propustném směru způsobuje odtlačování kuličky od sedla - tím je zajištěno proudění. Jakmile tlak poleví, dosedne kulička zpět do sedla a médium tak nemůže zpět.