Nacházíte se v ČR, zvolili jsme pro vás měnu v CZK Nacházíte se v SR, zvolili jsme pro vás měnu v EUR Znovu pro Vás budeme k dispozici zítra od 8:00 hodin, napište nám: info@kompresory-vzduchotechnika.cz

Vše pro stlačený vzduch na jednom místě…

Vysušenie kondenzátu zo vzduchu od kompresora

Jak správně vysušit stlačený vzduch od kompresoru

Kde sa v stlačenom vzduchu berie vlhkosť?

Stlačený vzduch sa vyrába kompresiou atmosférického vzduchu, a ten obsahuje vždy určité množstvo vody. Tá nie je na závadu, ak zostane v plynnom skupenstve, teda ako vodná para. Lenže stlačený vzduch sa môže na ceste k spotrebičom ochladiť a vodná para čiastočne alebo úplne skvapalní a môže spôsobiť značné škody: opotrebovanie a poškodenie pneumatického náradia aj strojov, upchatie ventilov a clony a korózie potrubia. Tým samozrejme rastú náklady na údržbu. Naozaj citeľné straty vznikajú, ak je nutné kvôli vlhkosti v rozvodoch prerušiť výrobnú prevádzku. Utrpieť môže tiež kvalita výrobkov.

Aké výhody prinesie využívanie suchého vzduchu vo Vašej dielni, vo Vašej prevádzke? Prečítajte si článok Prečo používať sušičku.
Chcete sa vyhnúť problémom s vlhkosťou v stlačenom vzduchu? Vyberte si vhodnú sušičku.

Stlačený vzduch rosný bod

Ako sa vodná para vo vzduchu zmení na vodu?

Kľúčom je rosný bod. Čím je vzduch teplejší, tým viac pary pojme bez toho začne para kapalnět (kondenzovať).
Kvapôčky vody sa vo vzduchu začnú tvoriť, akonáhle sa vzduch ochladí pod teplotu, ktorá sa nazýva rosný bod.

Ak má vzduch teplotu rosného bodu, je úplne nasýtený vodnými parami (relatívna vlhkosť vzduchu dosiahne 100%). Keď sa vzduch ochladí pod teplotu rosného bodu, vodná para sa v ňom zmení na vodu.

Teplota rosného bodu vzduchu ale nie je vždy rovnaká. Záleží na tom, koľko je vo vzduchu vodnej pary, teda ako je vlhký. Ako môžete vidieť na grafe: ak je vo vzduchu veľa vodnej pary, kondenzuje už pri vyššej teplote, rosný bod je teda vyššia. A naopak, ak je vo vzduchu vodnej pary len veľmi málo, môže byť vzduch chladnejší, bez para skondenzuje. Rosný bod je teda nízky.

Graf kondenzátu a rosného bodu vzduchu

Cieľom sušenie vzduchu je znížiť množstvo vodnej pary vo vzduchu tak, aby sa rosný bod dostal na žiadanú hodnotu.

U stlačeného vzduchu sa používa termín tlakový rosný bod, teda teplota, pri ktorej para kondenzuje pri danom tlaku.

Aby sme mohli stlačený vzduch používať za bežných teplôt, je vhodné, aby bol jeho tlakový rosný bod 10 ° C nižšia, než je teplota v prevádzke alebo v dielni.

Slovníček pojmov

Absolútna vlhkosť vzduchu Hmotnosť vodnej pary v gramoch obsiahnuté v metre kubickom (m3) vzduchu
Relatívna vlhkosť vzduchu Pomer medzi okamžitým množstvom vodných pár vo vzduchu a množstvom pár, ktoré by mal vzduch o rovnakom tlaku a teplote pri plnom nasýtení. Udáva sa v percentách (%).
Rosný bod (teplota rosného bodu) Teplota, pri ktorej je vzduch maximálne nasýtený vodnými parami (relatívna vlhkosť vzduchu dosiahne 100%).
Ak teplota klesne pod tento bod, nastáva kondenzácia.
Tlakový rosný bod Teplota, pri ktorej para v stlačenom vzduchu kondenzuje pri danom tlaku

Sušičky stlačeného vzduchu

Pracovné oblasti jednotlivých typov sušičiek stlačeného vzduchu

Výkonnosť sušičiek vzduchu

Kondenzačné sušičky stlačeného vzduchu

V kondenzačných sušičkách je najprv stlačený vzduch ochladený na teplotu nižšiu, než je teplota tlakového rosného bodu. Tým vodná para vo vzduchu kondenzuje a zmení na vodu a tá sa zo vzduchu odvedie. Pozrime sa, ako kondenzačná sušička funguje.

1. Ochladenie vzduchu pod úroveň rosného bodu, väčšinou na teplotu + 3 ° C alebo +5 ° C

Vzduch sa ochladzuje vo výmenníku tepla, kde chladivo odoberie vlhkému teplému vzduchu teplo. Výmenník má dva okruhy, pre chladivo a pre vzduch, takže vzduch neprichádza s chladivom do priameho kontaktu. Chladivo je do okruhu vháňané kompresorom a pri prechode výmenníkom sa pôsobením teplého vzduchu ohreje, a preto je nutné ho pred vstupom do kompresora ochladiť pomocou ventilátora. Teplota chladiva je kontrolovaná snímačom teploty a regulovaná.

Do vzduchového okruhu vstupuje teplý vzduch, ktorý je vo výmenníku ochladený na +3 ° C alebo +5 ° C. V niektorých sušičkách je pred týmto chladiacim okruhom vzduch Predchladzovanie prúdom chladného vzduchu, ktorý sa privedený z výstupu sušičky.

2. Odstránenie vody

Vzduch ochladený vo výmenníku obsahuje kvapôčky vody a tie sú z neho odvedené v cyklónovom odlučovači. Cyklónové, čiže vírové odlučovače sú valcové nádoby s kužeľovým zakončením. K odlučovanie používajú iba gravitačné a zotrvačné sily, ktoré sú dané rozdielom hustoty vzduchu a vody. Odlučovače teda nemajú žiadne pohyblivé súčasti, takže nie sú moc náročné na údržbu. Pri rotačným prúdenie vzduchu vo valcovej nádobe sa vplyvom odstredivej sily kvapky vody zhromažďujú na stene odlučovače odkiaľ stekajú do spodnej, kužeľové časti a voda je odpúšťanie elektrickým ventilom.

Výhody kondenzačných sušičiek

 • nenákladné sušičky
 • pracujú bez straty stlačeného vzduchu

Nevýhody kondenzačných sušičiek

 • Rosný bod možno znížiť na teplotu iba +5 ° C alebo +3 ° C
 • Spotreba elektrickej energie na chod ventilátora, riadiaceho systému a chladivového kompresora.
 • Nutné zabezpečiť účinnú ventiláciu.

Pre úspornú a spoľahlivú prevádzku kondenzačné sušičky:

 • Spotrebu energie je možné znížiť tým, že pred sušičku předřadíme cyklónový odlučovač.
 • Sušičku chránime pred nečistotami filtračným systémom.

Typy kondenzačních sušiček

Kondenzačné sušičky MARK Cool

 • do remeselných dielní, autoopravovní a dielenských prevádzok
 • tlakový rosný bod + 5 ° C
 • prietok 350 až 7 700 l / min
Kondenzační sušičky vzduchu Mark Cool

Stlačený vzduch a odstranění kondenzátu

Kondenzačné sušičky Atmos AHD

 • do všetkých priemyselných prevádzok
 • tlakový rosný bod +3 ° C
 • prietok 333 až 6 000 l / min
Kondenzační sušička vzduchu Hiross AHD

sušení stlačeného vzduchu kompresoru

Kondenzačné sušičky MDX

 • pre priemyselné i dielenské prevádzky
 • tlakový rosný bod +3 ° C
 • prietok 350 až 10 000 l / min
Kondenzační sušička vzduchu MARK MDX

sušení stlačeného vzduchu kompresoru

Adsorpčné sušičky

V adsorpčných sušičkách sa vzduch vysušuje tak, že prúdi nádobou naplnenou sušiacom materiálom, ktorý na seba viaže vodu. Voda lipne na jeho povrchu či v jeho póroch a z nádoby vychádza suchý vzduch. Sušiace materiál musí byť veľa porézny, najčastejšie sa používa aktivovaný oxid hlinitý alumogel (Al2O3) alebo silikagél (SiO2).

Adsorpčná sušička má dve veže A a B, naplnené sušiacom materiálom. Stlačený vzduch prichádza cez filtračný systém do sušiacej nádoby A a prúdi cez sušiaci materiál, ktorý priťahuje molekuly vody a vysušený vzduch smeruje k výstupu. Sušiace materiál sa počas niekoľkých minút nasýti vlhkosťou zo vzduchu a nie je schopný ďalšej adsorpcie. Preto je vzduch ventilovým systémoch presmerovaný do druhej sušiacej veže B, kde na neho čaká zregenerovaný sušiaci materiál.

Adsorpčné sušenie stlačeného vzduchu od kompresora

Vo veži A je nutné čo najrýchlejšie regenerovať sušiace materiál, teda zbaviť ho vody. Preto sa z veže cez tlmič hluku odpúšťa tlak do atmosféry a tým sebou strháva vodu. Bez tlaku sa totiž voda v sušiacom materiáli neudrží, navyše je veža prefukovanie malým prúdom suchého vzduchu zz veže B. Takto je veža A pripravená na sušenie v okamihu, keď sa nasýti sušiaci materiál vo veži B. Stlačený vzduch je teda striedavo vypúšťať do veže A a B.

Výhody adsorpčných sušičiek

 • rosný bod možno znížiť na nižšiu teplotu, v závislosti na použitom sušiacom (adsropčním) materiálu bežne -25 ° C,
 • -40 ° C alebo aj až -75 ° C.

Nevýhody adsorpčných sušičiek

 • Adsorpčné sušičky spotrebujú až 20% dodaného stlačeného vzduchu.
 • Nutné pravidelne vymieňať náplne so sušiacim materiálom.

Vzhľadom na schopnosť dosiahnuť teplotu tlakového rosného bodu až -75 ° C sa používajú adsorpčná sušičky tam, kde sú požiadavky na stlačený vzduch s veľmi nízkym obsahom vlhkosti, napríklad v elektronickom, farmaceutickom, potravinárskom a nápojovom priemysle a kde vonkajšia teplota klesá pod bod mrazu.

Typy adsorpčných sušičiek stlačeného vzduchu

Sušičky vzduchu Omega Adry

 • pre priemyselné podniky s vysokými nárokmi na kvalitu vzduchu
 • tlakový rosný bod štandardne -40 ° C, na dotaz aj v prevedení s rosným bodom -25 ° C alebo -70 ° C
 • prietok 100 až 1 750 l / min
Adsorpční sušičky vzduchu Omega Adry

Stlačený vzduch a odstranění kondenzátu

Sušičky vzduchu OMEGA BDRY

 • pre priemyselné podniky s vysokými nárokmi na kvalitu vzduchu
 • tlakový rosný bod štandardne -40 ° C, na dotaz aj v prevedení s rosným bodom -25 ° C alebo -70 ° C
 • prietok 1 433 až 84 500 l / min
Adsorpční sušičky vzduchu OMEGA BDRY

Membránové sušičky stlačeného vzduchu

Membránové sušičky sú zložené zo zväzku dutých vlákien (membrán), ktorých vnútrom zhora nadol prúdi vlhký stlačený vzduch (na obrázku je znázornený prietok jedným vláknom). Pri prechode je vlhkosť vytláčaná cez membrány von a vzduch vystupuje z vlákna suchý. Časť vysušeného vzduchu (10 až 20%) sa vracia mimo vlákna a odvádza molekuly vlhkosti. Membránové sušenie vzduchu od kompresora
Membránové sušení vzduchu od kompresoru

Typy membránových sušiček stlačeného vzduchu

Sušičky vzduchu MDRY

 • tlakový rosný bod +15 až -40 ° C, v závislosti na vstupných podmienkach a prietoku
 • pre dodávku stlačeného vzduchu s nízkym rosným bodom pri malom prietoku
Membránové sušičky vzduchu MDRY

Membránové sušičky potrebujú pre svoju prevádzku 10 až 30% dodávaného množstva vzduchu v závislosti od hodnoty tlakového rosného bodu.

Sušení stlačeného vzduchu kompresoru

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Nemáte ještě účet?
Registrujte se

 • Budete mít přehled o stavu své objednávky
 • Za nasbírané body získáte slevy na další nákup
 • O akcích a soutěžích se dozvíte jako první
 • Zákaznická podpora
 • Získejte E-BOOK Průvodce stlačeným vzduchem v hodnotě 500 Kč
 • Na vybrané produkty lepší ceny

Chci se zaregistrovat

Chcete využívat veškeré výhody vašeho účtu?

Pro plnohodnotné využívání e-shopu se spoustou výhod, slev a dalších vychytávek, je zapotřebí nám něco málo odsouhlasit. Veškeré výhody zde.
Nemusíte se ničeho bát, veškeré údaje jsou u nás jako v bavlnce.
Více o zpracování osobních informací.