adsorbce

Adsorbce je proces, při kterém je látka (kapalina, plyn i pevné látky) vytlačována a vázána na povrch sorbentu. Pozor! - nelze tedy zaměňovat s procesem absorbce, kdy látka sorbent plní - typicky třeba piliny, do kterých se nasaje rozlitý olej, který vytekl na podlahu. Při adsorbci jsou látky na povrchu vázány účinkem mezipovrchových přitažlivých sil. 

Rozlišujeme 2 typy adsorbcí:

- fyzikální, vznikající na základě Van der Waalsových přitažlivých sil
- chemická, tedy pevnější díky chemickým vazbám

Za proces adsorbce lze považovat i rafinaci, jelikož plyn nebo kapalina je ve styku s pevnou látkou pro odstranění nežádoucích příměsí.