Potrubní rozvody vzduchu

Máme pro vás jednoduché a velice spolehlivé systémy modulárního potrubí skládajícího se z trubek, spojek, koncových krabic a potřebného montážního materiálu, takže pokud se chystáte rozvádět stlačený vzduch, jak po malých pracovištích tak po velkých halách, doporučujeme systémy potrubních rozvodů stlačeného vzduchu Push Air, SicoAir a AIRnet jako volbu číslo 1! Zároveň vám přinášíme možnost vlastního návrhu, jehož realizaci profesionálně zajistíme. V případě, že chcete více informací jak o systémech, tak o tom, jak vlastní návrh vytvořit, klikněte na pokračování.

#ShowMore#

Jak postupovat při návrhu vlastního rozvodu stlačeného vzduchu ?

Správný výběr materiálu

Pro přivedení stlačeného vzduchu vyrobeného kompresorem k místům spotřeby slouží zpravidla potrubní systémy. V našem katalogu naleznete několik systémů pro realizaci potrubí z nichž preferujeme tři systémy s moderním spojováním pomocí nástrčných spojek nebo s dotahovací maticí:

Potrubní systém potrubní rozvod stlačeného vzduchu od kompresoru typu Air Push potrubní rozvod stlačeného vzduchu od kompresoru typu Sico Air potrubní rozvod stlačeného vzduchu od kompresoru typu Air Net
Oblast použití malé řemeslnické dílny větší řemeslnické a údržbářské dílny
menší výrobní podniky
střední a velké výrobní podniky
Vnější dimenze Ø15 až 28 mm Ø20 až 63 mm Ø20 až 158 mm
Spojky nástrčné s dotahovací maticí s dotahovací maticí
svorky se šrouby
Trubky grilamid PA12
hliník
hliník hliník

Všechny systémy se vyznačují vysokou jednoduchostí montáže, nízkým tlakovým spádem umožňujícím výraznou úsporu při výrobě vzduchu a vysokou odolností proti kondenzátu podepisující se nad dlouhodobým bezproblémovým užíváním.

Architektura potrubního rozvodu

Před výběrem potřebných trubek a spojek si vždy zakreslete situační plánek Vašeho provozu. Zaneste do něj místa, kde bude umístěn kompresor a kde se nachází jednotlivá pracoviště. Dále zakreslete kudy hodláte vést potrubí a to jak hlavní páteřní vedení, tak jednotlivé svody k odběrným místům. Při návrhu vezměte v potaz i místa, která bude muset potrubí obcházet (např. sloupy). Stanovte rozměry stěn haly a délky jednotlivých úseků potrubí.

Potrubní rozvody stlačeného vzduchu kompresoru přímé a kruhové provedení

Při návrhu si můžete zvolit i tvar potrubí – zda se bude jednat o přímé nebo okruhové vedení. Okruhové vedení je sice nákladnější, ale poskytuje uživateli
výhody z hlediska možnosti použití menší dimenze potrubí, rovnoměrného rozdělení vzduchu ke všem spotřebičům bez ohledu na vzdálenost od kompresoru
a rovněž i z hlediska možnosti odstavení pouze určitých sekcí rozvodu v případě údržby. Na závěr stanovte ke všem místům odběru požadované průtoky
a spočítejte si potřebné armatury.

Dimenzování potrubí v 10 krocích

Určení velikosti potrubí je poměrně složitý proces. Nejsnazší cestou, jak si ulehčit práci je předat celý projekt architektovi či konstruktérovi, který zpracuje pro zákazníka projekt do nějž uvede veškeré potřebné informace: materiály, výkresy a kusovník použitého materiálu. Pokud si chcete navrhnout potrubí sami, můžete využít následujícího postupu:

 1. vyberte tvar potrubí, zda bude přímé nebo okruhové
 2. stanovte délku páteřního hlavního vedení od kompresoru do nejvzdálenějšího bodu
 3. stanovte průtok potrubím podle výkonnosti kompresoru
 4. určete maximální spotřebu vzduchu jednoho odběrného místa pro dimenzování velikosti svodu z páteřního vedení
 5. určete počet kusů jednotlivých tvarovek a armatur na cestě páteřní větví od kompresoru do nejvzdálenějšího bodu v rozvodu
 6. vyberte systém potrubí AirPush, SicoAir nebo AIRnet
 7. vyberte patřičnou tabulku pro potrubní systém a typ vedení a zadejte do ní průtok páteřních větví a maximální délku páteřní větve; z tabulky odečtěte
  potřebný rozměr potrubí
 8. k dané velikosti potrubí stanovte podle tabulky tzv. náhradní délku vedení podle typu a počtu jednotlivých tvarovek a armatur použitých na páteřním vedení
  v nejdelší trase
 9. připočtěte náhradní délku k původní délce potrubního vedení a zkontrolujte podle instrukcí v kroku 7, zda je dimenze v pořádku; pokud se vlivem náhradní
  délky dimenze zvýšila, použijte větší dimenzi jak trubek, tak tvarovek
 10. stanovte obdobným způsobem dimenzi svodů z páteřního vedení ke spotřebičům

Tabulky pro návrh potrubního rozvodu

Všechny průtočné hodnoty v následujících tabulkách jsou uvedeny pro tlak 7 bar, pro návrh při jiném tlaku nás kontaktujte.

Systém rozvodů stlačeného vzduchu z kompresoru Air Push
Náhradní délky
tvarovek
Velikost (mm)
15 18 22 28
Koleno 0,7 1,0 1,3 1,5
T-kus 0,8 1,0 1,5 2,0
Redukce 2d –> d 0,4 0,5 0,5 0,6
Kulový kohout 0,1 0,2 0,3 0,4
Systém rozvodů stlačeného vzduchu z kompresoru Sico Air
Náhradní délky
tvarovek
Velikost (mm)
20 25 32 40 50 63
Koleno 1,2 1,4 1,7 2 2,5 3,5
T-kus 1,4 1,8 2,1 2,5 3 4
0,6 0,7 0,7 0,8 1
Kulový kohout 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7
Systém rozvodů stlačeného vzduchu z kompresoru AirNet
Náhradní délky
tvarovek
Velikost (mm)
20 25 40 50 63 80
Koleno 1,2 1,4 2,0 2,5 3,5 4,0
T-kus 1,4 1,8 2,5 3,0 4,0 5,0
Redukce 2d –> d 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,5
Kulový kohout 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Systém Air Push
přímé vedení

Délka Průtok (l/min)
100 200 300 500 750 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000
10 m 15 15 15 15 18 22 22 28 - - - - -
25 m 15 15 18 22 22 28 28 - - - - - -
50 m 15 15 22 22 28 28 - - - - - - -
75 m 15 18 22 22 28 28 - - - - - - -
100 m 15 18 22 22 28 28 - - - - - - -
150 m 15 22 22 28 28 - - - - - - - -
200 m 18 22 22 28 - - - - - - - - -
250 m 18 22 28 28 - - - - - - - - -
300 m 18 22 28 - - - - - - - - - -
400 m 22 28 28 - - - - - - - - - -
500 m 22 28 - - - - - - - - - - -

Systém Air Push
okruhové vedení

Délka Průtok (l/min)
100 200 300 500 750 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000
25 m 15 15 15 18 22 22 28 28 - - - - -
50 m 15 15 18 22 22 28 28 - - - - - -
75 m 15 15 18 22 22 28 28 - - - - - -
100 m 15 15 18 22 22 28 28 - - - - - -
150 m 15 18 22 22 28 28 - - - - - - -
200 m 15 18 22 28 28 28 - - - - - - -
250 m 15 22 22 28 28 - - - - - - - -
300 m 15 22 22 28 - - - - - - - - -
400 m 18 22 28 28 - - - - - - - - -
500 m 18 22 28 - - - - - - - - - -

Systém Sico Air / AirNet
přímé vedení

Délka Průtok (l/min)
100 200 300 500 750 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000
10 m 20 20 20 20 25 25 25 40 40 40 40 50 50
25 m 20 20 20 25 25 40 40 40 40 40 50 63 63
50 m 20 20 25 25 40 40 40 40 40 50 50 63 63
75 m 20 20 25 25 40 40 40 40 50 50 63 63 80
100 m 20 20 25 40 40 40 40 40 50 50 63 63 80
150 m 20 25 25 40 40 40 40 50 50 50 63 63 80
200 m 20 25 25 40 40 40 40 50 50 63 63 63 80
250 m 20 25 40 40 40 40 40 50 50 63 63 63 80
300 m 20 25 40 40 40 40 50 50 50 63 63 63 80
400 m 25 40 40 40 40 40 50 50 63 63 63 63 80
500 m 25 40 40 40 40 50 50 50 63 63 63 80 80

Systém Sico Air / AirNet
okruhové vedení

Délka Průtok (l/min)
100 200 300 500 750 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000
25 m 20 20 20 20 20 20 25 25 40 40 40 40 40
50 m 20 20 20 20 20 20 25 25 40 40 40 40 40
75 m 20 20 20 20 25 25 25 40 40 40 40 40 40
100 m 20 20 20 20 25 25 25 40 40 40 40 40 40
150 m 20 20 20 25 25 25 40 40 40 40 40 40 50
200 m 20 20 20 25 25 25 40 40 40 40 40 40 50
250 m 20 20 20 25 40 40 40 40 40 40 40 50 50
300 m 20 20 20 40 40 40 40 40 40 40 50 50 63
400 m 20 20 25 40 40 40 40 40 40 40 50 50 63
500 m 20 20 25 40 40 40 40 40 40 40 50 63 63

Příklad návrhu potrubního rozvodu

Máme navrhnout potrubní rozvody na hale s délkou 150 m a šířkou 100 m. V rozvodu bude tlak 7 bar a kompresor dodává 3 000 l/min. Svody rozvodu mají výšku 10 m a je v každém z nich požadován průtok 500 l/min. Použijeme okruhové vedení a jako materiál potrubí navrhujeme systém AIRnet, viz. obrázek.

Příklad návrhu potrubního rozvodu stlačeného vzduchu z kompresoru

Nejvzdálenější bod od kompresorovny je na obrázku zcela vpravo.

Délka vedení k němu činí:
délka haly 150 m + šířka haly 100 m = 250 m. Pro dimenzování páteřního rozvodu použijeme příslušnou tabulku pro okruhové vedení ze systému AIRnet. Pro délku
250 m a průtok 3000 l/min odečteme hodnotu 40 mm.

Nyní stanovíme počet a typ armatur na trase do nejvzdálenějšího bodu a spočítáme
podle tabulky pro systém AIRnet náhradní délku v předpokládané dimenzi 40 mm:

Koleno 2 ks × 2 m = 4 m
T-kus 8 ks × 2,5 m = 20 m
Kohout kulový 3 ks × 0,5 m = 1,5 m

Celková náhradní délka je tedy 25,5 m + původní délka 250 m = 275,5 m.

Opět se podíváme do tabulky pro dimenzování rozvodu a i pro délku 300 m je dimenze při průtoku 3000 l/min stále stejná tj. páteřní vedení zvolíme v trubkách s vnějším průměrem 40 mm.

Dále zjistíme dimenzi svodů, v tabulce pro dimenzování přímého vedení v systému AIRnet odečteme, že pro délku 10 m a předpokládaný průtok k odběrnému místu
500 l/min je možné zvolit dimenzi 20 mm.

Kdy se vyplatí přemýšlet o rozvodech stlačeného vzduchu?

 • Pokud potřebujete přivést stlačený vzduch k více spotřebičům
 • Když se stlačeným vzduchem často pracujete na více místech v dílně
 • Pokud jsou v průmyslovém provozu na stlačeném vzduchu závislé automatizované linky

Kdy nemají rozvody stlačeného vzduchu smysl

 • V případě jedné aplikace
 • Pokud vlastníte mobilní kompresor pro drobné práce
 • V malé dílně či garáži, kde si vystačíte s hadicemi

Důležitá informace pro vás - Dobře navržený rozvod vzduchu dokáže ušetřit spoustu peněz i starostí!

Systémy rozvodů stlačeného vzduchu:

 • Air Push - jednoduchý systém nastrčených trubek a spojek pro dílny a průmyslové provozy s trubkami od 15 do 28 mm
 • AIRnet - spojově špičkový systém, s jehož instalací si poradí jediný pracovník, vyroben z lehkých hliníkových trubek s vnějším průměrem od 20 do 63 mm
 • SICOAIR - extrémně efektivní modulární systém s minimálním tlakovým spádem pro distribuci stlačeného vzduchu v řemeslnictví a průmyslu
 • SICOalu2 - esteticky dokonalý, modulární systém pro řemeslnické a údržbářské dílny, autoservisy a pneuservisy, laboratoře
 • SICO110 - modulární systém s velkými hliníkovými profily k obsáhlým instalacím rozvodů stlačeného vzduchu

Jak postupovat při návrhu rozvodu stlačeného vzduchu

 • Začněte plánkem svého provozu, zakreslete umístění kompresoru, překážky a místa odběru
 • Zvolte si přímé (pořizovací náklady jsou nižší) nebo okruhové vedení (uzavřená smyčka vhodná pro větší provozy, o něco vyšší náklady)
 • Určete maximální spotřebu
 • Vyberte si z výše uvedených modulárních systémů, který pro váš provoz vyhovuje nejvíce
 • Určete, jaký bude průměr trubek a spojovacích prvků
 • Pokud je pro vás cokoliv složité, neváhejte nám dát vědět na +420 311 532 091 nebo info@kompresory-vzduchotechnika.cz , rádi poradíme

Co se vám může při rozvádění vzduchu ještě hodit:

Nejprodávanější

grp prichytky
Příchytka pro rozvody vzduchu 18 mm
Skladem (28 ks)
Kód: GRP-18
 
2 Kč
(2 Kč bez DPH)
Hliníková trubka v 6 m tyči 18 / 15,4 - 16 bar
Hliníková trubka v 6 m tyči 18 / 15,4 - 16 bar
Skladem (>1000 m)
Kód: ALB6-18X1-3
 
112 Kč
(93 Kč bez DPH)
Rozvodní trubka modrá 4m 40 mm
Rozvodní trubka modrá 4m 40 mm
do 14 dnů
Kód: SAB4-40
 
376 Kč
(311 Kč bez DPH)
Hliníková trubka v 6 m tyči 20 / 17,4 - 16 bar
 
128 Kč
(106 Kč bez DPH)
EVD12 1 ukoncovaci krabice vzduch tlak potrubi
 
326 Kč
(269 Kč bez DPH)
Rohové spojky 90° 18 mm
246 Kč –4 %
Rohové spojky 90° 18 mm
Skladem (25 ks)
Kód: YPUL-18
Původně: 246 Kč  (–4 %)
234 Kč
(193 Kč bez DPH)
evd12 2ES ukoncovaci krabice vzduch tlak potrubi
 
787 Kč
(650 Kč bez DPH)
grp prichytky
3 Kč –33 %
Příchytka pro rozvody vzduchu 22 mm
Skladem (125 ks)
Kód: GRP-22
Původně: 3 Kč  (–33 %)
2 Kč
(2 Kč bez DPH)
gra nastrcne spojky poptrubi rozvody vzduchu kompresor tectite
169 Kč –5 %
Grilamidová trubka v 4m tyči 15 / 12 - 16 bar
Skladem (139 m)
Kód: GRA1512B-T
Původně: 169 Kč  (–5 %)
160 Kč
(132 Kč bez DPH)
T-spojky 18 mm
357 Kč –5 %
T-spojky 18 mm
Skladem (10 ks)
Kód: YPUT-18
Původně: 357 Kč  (–5 %)
339 Kč
(280 Kč bez DPH)
758 položek celkem
T-spojka s redukovanou odbočkou 28 - 22 mm
956 Kč –5 %
750 Kč bez DPH
908 Kč / ks

T-spojka pro trubky o rozměru 28 mm s redukovanou odbočkou 22 mm. Jednoduchý nástrčný systém Air Push, který je možno znovu rozebrat. Při montáži rozvodů vzduchu není nutné...

Kód: YPTG-2228
grilamid nastrcne spojky poptrubi rozvody vzduchu kompresor tectite
251 Kč –5 %
197 Kč bez DPH
238 Kč / m

Trubka z grilamidu PA12 pro plastové provedení potrubních rozvodů stlačenéh vzduchu. Rozměry trubky 18/14 mm s doporučeným provozním tlakem 17 bar. Klasická modrá barva pro...

Kód: GRA1814B-R
evdyk2 es ukoncovaci krabice vzduch tlak potrubi
1 321 Kč bez DPH
1 599 Kč / ks

Ukončovací krabice pro zakončování potrubních rozvodů stlačeného vzduchu. Vstup 18 mm nástrčná spojka s uzavíracím kohoutem a výstup 2 x Rychlospojka DN7,2. Snadné připojení...

Kód: EVDYK-18-2ES
Hliníková trubka v 6 m tyči 25 / 22,2 - 16 bar
Tip
136 Kč bez DPH
164 Kč / m

Práškově lakovaná hliníková trubka modré barvy o rozměru 25/22,2 mm určené pro potrubní rozvody stlačeného vzduchu a inertních plynů do 16 bar. Materiál trubky - slitina AW-6060...

Kód: ALB6-25X1-4
T-spojky 18 mm
357 Kč –5 %
T-spojky 18 mm
Skladem (10 ks)
280 Kč bez DPH
339 Kč / ks

Nástrčná t-spojka pro trubky o rozměru 18 mm. Jednoduchý nástrčný systém Air Push, který je možno znovu rozebrat. Při montáži rozvodů vzduchu není nutné používat speciální...

Kód: YPUT-18
Hliníková trubka v 6 m tyči 18 / 15,4 - 16 bar
Tip
93 Kč bez DPH
112 Kč / m

Práškově lakovaná hliníková trubka modré barvy o rozměru 18/15,4 mm určené pro potrubní rozvody stlačeného vzduchu a inertních plynů do 16 bar. Materiál trubky - slitina AW-6060...

Kód: ALB6-18X1-3
evdyk1 es ukoncovaci krabice vzduch tlak potrubi
1 099 Kč bez DPH
1 330 Kč / ks

Ukončovací krabice pro zakončování potrubních rozvodů stlačeného vzduchu. Vstup 18 mm nástrčná spojka s uzavíracím kohoutem a výstup 1 x Rychlospojka DN7,2. Snadné připojení...

Kód: EVDYK-18-1ES
Přímá spojka vnější závit 1/2" - 18 mm
307 Kč –4 %
241 Kč bez DPH
292 Kč / ks

Přímé nástrčné spojky pro potrubní rozvody vzduchu s vnějším trubkovým závitem G 1/2" pro trubku s vnějším průměrem 18 mm. Jednoduchý nástrčný systém Air Push, který je možno...

Kód: YPC-1218
Koncová krabice G1/2" 1xG1/2"
413 Kč bez DPH
500 Kč / ks

Koncová krabice G1/2" a 1 x G1/2". Snadná a rychlá instalace, nízký tlakový spád, odolné vůči mechanickému poškození, UV záření a korozi. Pracovní teplota -20 °C až 70 °C,...

Kód: SR241-12-112
Hliníková trubka v 6 m tyči 28 / 25 - 16 bar
Tip
151 Kč bez DPH
183 Kč / m

Práškově lakovaná hliníková trubka modré barvy o rozměru 28/25 mm určené pro potrubní rozvody stlačeného vzduchu a inertních plynů do 16 bar. Materiál trubky - slitina AW-6060 T6.

Kód: ALB6-28X1-5
EVD12 2 ukoncovaci krabice vzduch tlak potrubi
Tip
345 Kč bez DPH
418 Kč / ks

Ukončovací krabice se vstupem 1/2" a 2 x 1/2" výstup pro zakončování potrubních rozvodů stlačeného vzduchu. Snadné připojení hadic, pneu nářadí a dalšího příslušenství. Pracovní...

Kód: EVD12-2
T-spojka s redukovanou odbočkou 22 - 15 mm
492 Kč –5 %
386 Kč bez DPH
467 Kč / ks

T-spojka pro trubky o rozměru 22 mm s redukovanou odbočkou 15 mm. Jednoduchý nástrčný systém Air Push, který je možno znovu rozebrat. Při montáži rozvodů vzduchu není nutné...

Kód: YPTG-1522
Hliníková trubka v 6 m tyči 22 / 19,2 - 16 bar
Tip
117 Kč bez DPH
141 Kč / m

Práškově lakovaná hliníková trubka modré barvy o rozměru 22,19,2 mm určené pro potrubní rozvody stlačeného vzduchu a inertních plynů do 16 bar. Materiál trubky - slitina AW-6060...

Kód: ALB6-22X1-4
Záslepka 28 mm
645 Kč –5 %
Záslepka 28 mm
Skladem (3 ks)
506 Kč bez DPH
612 Kč / ks

Nástrčná záslepka pro trubky o rozměru 28 mm. Jednoduchý nástrčný systém Air Push, který je možno znovu rozebrat. Při montáži rozvodů vzduchu není nutné používat speciální...

Kód: YPPF-28
Rohové spojky 45° 18 mm
300 Kč –5 %
236 Kč bez DPH
285 Kč / ks

Rohová nástrčná spojka 18 mm do potrubních rozvodů stlačeného vzduchu. Jednoduchý nástrčný systém Air Push, který je možno znovu rozebrat. Při montáži není nutné používat...

Kód: YPLH-18
evd12 2ES ukoncovaci krabice vzduch tlak potrubi
Tip
650 Kč bez DPH
787 Kč / ks

Ukončovací krabice pro zakončování potrubních rozvodů stlačeného vzduchu. Vstup 1/2" a výstup 2 x Rychlospojka DN7,2. Snadné připojení hadic, pneu nářadí a dalšího...

Kód: EVD12-2ES
90° spojka 25 mm
Tip
90° spojka 25 mm
Skladem (23 ks)
170 Kč bez DPH
206 Kč / ks

Koleno 90° spojka o průměru 25 mm. Snadná a rychlá instalace, nízký tlakový spád, odolné vůči mechanickému poškození, UV záření a korozi. Pracovní teplota -20 °C až 70 °C,...

Kód: SR213-25
dvd2 es ukoncovaci krabice vzduch tlak potrubi
1 090 Kč bez DPH
1 319 Kč / ks

Krabice s odpouštěním kondenzátu s potrubních rozvodů stlačeného vzduchu. Snadné připojení hadic, pneu nářadí a dalšího příslušenství. Vstup G1/2" a výstup 1 x rychlospojka...

Kód: DVD12M-2ES
Přímá spojka vnitřní závit 1/2" - 18 mm
318 Kč –5 %
250 Kč bez DPH
302 Kč / ks

Přímé nástrčné spojky pro potrubní rozvody vzduchu s vnitřním trubkovým závitem G 1/2" pro trubku s vnějším průměrem 18 mm. Jednoduchý nástrčný systém Air Push, který je možno...

Kód: YPCF-1218
T-spojka s redukovanou odbočkou 22 - 18 mm
777 Kč –5 %
610 Kč bez DPH
738 Kč / ks

T-spojka pro trubky o rozměru 22 mm s redukovanou odbočkou 18 mm. Jednoduchý nástrčný systém Air Push, který je možno znovu rozebrat. Při montáži rozvodů vzduchu není nutné...

Kód: YPTG-1822
Záslepka 22 mm
419 Kč –5 %
Záslepka 22 mm
Skladem (8 ks)
329 Kč bez DPH
398 Kč / ks

Nástrčná záslepka pro trubky o rozměru 22 mm. Jednoduchý nástrčný systém Air Push, který je možno znovu rozebrat. Při montáži rozvodů vzduchu není nutné používat speciální...

Kód: YPPF-22
T-spojky 22 mm
401 Kč –4 %
T-spojky 22 mm
Skladem (16 ks)
315 Kč bez DPH
381 Kč / ks

Nástrčná t-spojka pro trubky o rozměru 22 mm. Jednoduchý nástrčný systém Air Push, který je možno znovu rozebrat. Při montáži rozvodů vzduchu není nutné používat speciální...

Kód: YPUT-22
Rohové spojky 90° 28 mm
761 Kč –4 %
598 Kč bez DPH
723 Kč / ks

Rohová nástrčná spojka 90° - 28 mm do potrubních rozvodů stlačeného vzduchu. Jednoduchý nástrčný systém Air Push, který je možno znovu rozebrat. Při montáži není nutné používat...

Kód: YPUL-28
Rohové spojky 90° 18 mm
246 Kč –4 %
193 Kč bez DPH
234 Kč / ks

Rohová nástrčná spojka 90° - 18 mm do potrubních rozvodů stlačeného vzduchu. Jednoduchý nástrčný systém Air Push, který je možno znovu rozebrat. Při montáži není nutné používat...

Kód: YPUL-18
evd12 3ES ukoncovaci krabice vzduch tlak potrubi
Tip
1 102 Kč bez DPH
1 334 Kč / ks

Ukončovací krabice pro zakončování potrubních rozvodů stlačeného vzduchu. Vstup 3/4" a výstup 3 x Rychlospojka DN7,2. Snadné připojení hadic, pneu nářadí a dalšího...

Kód: EVD34-3ES
grp prichytky
Originální díly
2 Kč bez DPH
2 Kč / ks

Příchytky pro plastové trubky potrubních rozvodů stlačeného vzduchu. Díky příchytkám snadno a rychle připevníte trubku o průměru 18 mm ke zdi.

Kód: GRP-18
gra nastrcne spojky poptrubi rozvody vzduchu kompresor tectite
491 Kč –5 %
385 Kč bez DPH
466 Kč / m

Trubka z grilamidu PA12 pro plastové provedení potrubních rozvodů stlačenéh vzduchu. Rozměry trubky 28/23 mm s doporučeným provozním tlakem 14 bar. Klasická modrá barva pro...

Kód: GRA2823B-T
evd12 3ES ukoncovaci krabice vzduch tlak potrubi
Tip
863 Kč bez DPH
1 044 Kč / ks

Ukončovací krabice pro zakončování potrubních rozvodů stlačeného vzduchu. Vstup 1/2" a výstup 3 x Rychlospojka DN7,2. Snadné připojení hadic, pneu nářadí a dalšího...

Kód: EVD12-3ES
Redukce PF 20-25 mm
Redukce PF 20-25 mm
Skladem (3 ks)
602 Kč bez DPH
729 Kč / ks

Redukce AIRnet série PF se světlostí 20 -25 mm. Redukce se vyznačují jednoduchou montáží. Provozní tlak 13 bar, pracovní teplota -20 až +70 °C. Odolné vůči UV záření, olejům a...

Kód: APG-2025
Přímá spojka vnější závit 3/4" - 18 mm
272 Kč –5 %
213 Kč bez DPH
258 Kč / ks

Přímé nástrčné spojky pro potrubní rozvody vzduchu s vnějším trubkovým závitem G 3/4" pro trubku s vnějším průměrem 18 mm. Jednoduchý nástrčný systém Air Push, který je možno...

Kód: YPC-3418
T-spojka s vnitřním závitem G1/2" 25 mm
Tip
217 Kč bez DPH
262 Kč / ks

T-spojka s vnitřním závitem G1/2" o průměru 25 mm. Snadná a rychlá instalace, nízký tlakový spád, odolné vůči mechanickému poškození, UV záření a korozi. Pracovní teplota -20...

Kód: SR215-1225
dvd12 1ES ukoncovaci krabice vzduch tlak potrubi (1)
474 Kč bez DPH
573 Kč / ks

Průchozí krabice pro zakončování potrubních rozvodů stlačeného vzduchu. Snadné připojení hadic, pneu nářadí a dalšího příslušenství. Vstup 2 x G1/2", výstup 1 x spojka DN7,2....

Kód: DVD12-1ES
Hliníková trubka v 6 m tyči 15/12,4 - 16 bar
Tip
78 Kč bez DPH
94 Kč / m

Práškově lakovaná hliníková trubka modré barvy o rozměru 15/12,4 mm určené pro potrubní rozvody stlačeného vzduchu a inertních plynů do 16 bar. Materiál trubky - slitina AW-6060...

Kód: ALB6-15X1-3
Přímá spojka vnitřní závit 1/2" - 22 mm
376 Kč –4 %
296 Kč bez DPH
358 Kč / ks

Přímé nástrčné spojky pro potrubní rozvody vzduchu s vnitřním trubkovým závitem G 1/2" pro trubku s vnějším průměrem 22 mm. Jednoduchý nástrčný systém Air Push, který je možno...

Kód: YPCF-1222
Přímá spojka vnitřní závit 3/4" - 22 mm
324 Kč –4 %
255 Kč bez DPH
308 Kč / ks

Přímé nástrčné spojky pro potrubní rozvody vzduchu s vnitřním trubkovým závitem G 3/4" pro trubku s vnějším průměrem 22 mm. Jednoduchý nástrčný systém Air Push, který je možno...

Kód: YPCF-3422
gra nastrcne spojky poptrubi rozvody vzduchu kompresor tectite
169 Kč –5 %
132 Kč bez DPH
160 Kč / m

Trubka z grilamidu PA12 pro plastové provedení potrubních rozvodů stlačenéh vzduchu. Rozměry trubky 15 / 12 mm s doporučeným provozním tlakem 16 bar. Klasická modrá barva pro...

Kód: GRA1512B-T
Přímá spojka vnější závit 1/2" - 22 mm
364 Kč –5 %
285 Kč bez DPH
345 Kč / ks

Přímé nástrčné spojky pro potrubní rozvody vzduchu s vnějším trubkovým závitem G 1/2" pro trubku s vnějším průměrem 22 mm. Jednoduchý nástrčný systém Air Push, který je možno...

Kód: YPC-1222
Záslepka PF - 40 mm
Záslepka PF - 40 mm
Skladem (5 ks)
746 Kč bez DPH
903 Kč / ks

Záslepka AIRnet série PF 40 mm. Spojky se vyznačují jednoduchou a rychlou montáží. Provozní tlak 13 bar, pracovní teplota -20 až +70 °C. Odolné vůči UV záření, olejům a...

Kód: APP-40
Přímá spojka 28 mm
465 Kč –4 %
Přímá spojka 28 mm
Skladem (18 ks)
365 Kč bez DPH
442 Kč / ks

Nástrčná spojka v přímém provedení pro trubku 28 mm. Jednoduchý nástrčný systém Air Push, který je možno znovu rozebrat. Při montáži rozvodů vzduchu není nutné používat...

Kód: YPUC-28
Přímá spojka vnější závit 3/4" - 22 mm
354 Kč –5 %
278 Kč bez DPH
336 Kč / ks

Přímé nástrčné spojky pro potrubní rozvody vzduchu s vnějším trubkovým závitem G 3/4" pro trubku s vnějším průměrem 22 mm. Jednoduchý nástrčný systém Air Push, který je možno...

Kód: YPC-3422
Nahoru
Další produkty