ATEX

ATEX se nazývají směrnice Evropské unie, které jsou právním předpisem o prodeji zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a jejich uvádění do provozu. Vztahují se na celou řadu výrobků, například v petrochemických závodech, dolech, mlýnech na mouku nebo jiným prostředím s nebezpečím výbuchu.