ejektor

Ejektor je zařízení, které slouží k dopravě média - vzduchu, páry nebo kapaliny. Podobá se potrubní armatuře a je vlastně proudovým čerpadlem, protože médium žene pod proudem. Funkce ejektoru začíná, kdy pracovní látka vstupuje do tzv. dýzy, sací trubice, která má zužující se tvar. V dýze dochází k expanzi a poklesu tlaku, čímž je způsoben nárůst rychlosti primární tekutiny. V sací komoře tak dojde k podtlaku a tím se začne nasávat (pokud je přítomno) sekundární médium (může být totožné nebo jiné, než primární). Na výstupu dýzy však mají obě média stejný tlak. K tomuto proudění není zapotřebí žádného rotačního zařízení. Jde tak o konstrukčně velice jednoduchá zařízení, nejčastěji vyráběná z nerezové oceli.

Využití ejektorů se nachází v různých průmyslových a strojírenských odvětví a existují i aplikace, kdy jsou proudová čerpadla nenahraditelná. Výhodami jsou také snadná údržba, spolehlivost, žádné vibrace a žádný hluk v provozu. Není tady žádná součást, která se může zadřít, nebo která je nebezpečná z hlediska požární bezpečnosti.

Typem ejektoru je například i takový fukar na slámu a seno, které se vhání do půdních prostor. I takové zařízení je proudovým čerpadlem.