jehlový ventil

Jehlový ventil zajišťuje spolehlivé uzavírání a regulaci média. Může mít různé typy vřeten, jak pro přímé nebo úhlové napojení. Funguje podobně jako sedlový, jen místo sedla má malý otvor a místo kuželky zabroušenou kuželovitou jehlu. Tyto druhy ventilů jsou vhodné pro oblasti zpra­co­vání ropy a plynu, pet­ro­che­mický prů­mysl nebo ana­ly­tické aplikace.