kryogenní plyny

Kryogenní plyny jsou látky, které mají za normální teploty a běžného tlaku plynné skupenství, ale při zchlazení na velmi nízkou teplotu se stávají kapalinami. Není divu - však kryogenika neboli "fyzika nízkých teplot" je fyzikální obor zabývající se dosahováním velmi nízkých teplot a studiem působení těchto teplot na různé materiály. Velmi často se stává, že tyto kapaliny produkují velmi hustou mlhu z důvodu kondenzace vlhkého vzduchu

Společným projevem kryogenních kapalin je to, že jsou extrémně chladné a že i z jejich malého množství může vzniknout velký objem plynu.