aktivní uhlí

Aktivní uhlí se nachází ve filtrech za kompresorem, když stlačený vzduch projde sušičkou a klasickými filtry. Nasazení takového filtru s aktivním uhlím totiž již nepohlcuje nečistoty, ale olejové páry, které ve vyrobeném vzduchu zůstávají. Tento prvek ve filtrech má pórovitou strukturu a velký vnitřní povrch, na který se váží obsažené uhlovodíky. Vyrábí se z uhlí, dřeva nebo kokosových ořechů. 

Doporučujeme filtry s adsorbčním uhlím všude tam, kde požadujeme maximální kvalitu stlačeného vzduchu. To znamená ve farmaceutickém, potravinářském, nápojovém, elektronickém a jiném průmyslu, pro které je čistota vzduchu zásadní. Výhodou je, že po celou životnost těchto filtrů zůstává tlaková ztráta minimální.