autoregenerační

Pod pojmem autoregenerační se rozumí vlastnost vlastní obnovy materiálu, s tím související bezúdržbovost. Tomu může docházet například při styku s kyslíkem, dle materiálu a jeho požadavků. Autoregenerační mohou být například membránové sušičky, mimo stlačený vzduch se s tímto termínem můžeme setkávat například u nerezových dřezů nebo ve zdravotnictví.