cyklónový odlučovač

Cyklonové odlučovače (separátory) kondenzátu slouží pro odlučování většího množství kondenzátu z vyrobeného stlačeného vzduchu. Cyklony proudění vzduchu změní z přímého na rotační, díky kruhovému tvaru nádobky, v důsledku rotace a působení odstředivé síly se kapky kondenzátu začnou shromažďovat na vnitřní stěně odkud stékají do spodní části zařízení, zatímco vzduch zbavený vlhkosti prochází přes hrubé filtrační sítko do středu zařízení a následně na výstup.

Existují ale také cyklony pro odlučování většího množství pevných frakcí z odsávané vzdušniny. Takto odloučené nečistoty poté padají samovolně do spodní části zařízení, zakončeného sběrnou nádobou nebo rotačním podavačem. Takové aplikování odlučovače můžeme vidět například u stříkacích kabin, při broušení, v truhlárnách a dalších provozech, kde se prašnosti při výrobě nelze vyhnout.

Výhodou použití cyklonů je, že následná zařízení jako jsou sušičky či filtry, již nejsou nadbytečně namáhány. Zvyšuje se jejich životnost a snižují se náklady na údržbu.