IE2

IE2 je třída účinnosti normalizovaných motorů, která vzešla v platnost na území EU v roce 2011. Tato norma zajišťuje globální harmonizaci tříd energetické účinnosti elektromotorů a má za úkol regulovat a snižovat spotřebu energie. 

Norma zahrnuje například jednootáčkové třífázové asynchronní motory nakrátko, či motory schopné pracovat s napájením přímo ze sítě a to se jmenovitým výkonem motoru PN od 0,75 kW do 375 kW.