koalescenční mikrofiltr

Koalescence - spojování dvou nebo více kapek kapaliny v jednu o větším objemu a menším povrchu. Proto jsou koalescenční filtry a mikrofiltry používány při odvodnění zbytkových podílů emulgovaných kapalin v plynných médiích. Filtry jsou vyráběné z rozdílných materiálů pro různé druhy médií. Mezi materiály, ze kterých jsou tyto filtry vyrobeny patří filtrační papír, polyester, netkané textilie či například kovové tkaniny. Tyto filtry se předřazují před různé druhy separátorů a další zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu.

Maximum informací o filtraci vzduchu naleznete zde: Jak filtrovat stlačený vzduch