Jak správně na potrubní rozvody stlačeného vzduchu

Jak postupovat při návrhu vlastního rozvodu stlačeného vzduchu ?

Správný výběr materiálu

Pro přivedení stlačeného vzduchu vyrobeného kompresorem k místům spotřeby slouží zpravidla potrubní systémy. V našem katalogu naleznete několik systémů pro realizaci potrubí z nichž preferujeme tři systémy s moderním spojováním pomocí nástrčných spojek nebo s dotahovací maticí:

Potrubní systém potrubní rozvod stlačeného vzduchu od kompresoru typu Air Push potrubní rozvod stlačeného vzduchu od kompresoru typu Sico Air potrubní rozvod stlačeného vzduchu od kompresoru typu Air Net
Oblast použití malé řemeslnické dílny větší řemeslnické a údržbářské dílny
menší výrobní podniky
střední a velké výrobní podniky
Vnější dimenze Ø15 až 28 mm Ø20 až 63 mm Ø20 až 158 mm
Spojky nástrčné s dotahovací maticí s dotahovací maticí
svorky se šrouby
Trubky grilamid PA12
hliník
hliník hliník

Všechny systémy se vyznačují vysokou jednoduchostí montáže, nízkým tlakovým spádem umožňujícím výraznou úsporu při výrobě vzduchu a vysokou odolností proti kondenzátu podepisující se nad dlouhodobým bezproblémovým užíváním.

Architektura potrubního rozvodu

Před výběrem potřebných trubek a spojek si vždy zakreslete situační plánek Vašeho provozu. Zaneste do něj místa, kde bude umístěn kompresor a kde se nachází jednotlivá pracoviště. Dále zakreslete kudy hodláte vést potrubí a to jak hlavní páteřní vedení, tak jednotlivé svody k odběrným místům. Při návrhu vezměte v potaz i místa, která bude muset potrubí obcházet (např. sloupy). Stanovte rozměry stěn haly a délky jednotlivých úseků potrubí.

Potrubní rozvody stlačeného vzduchu kompresoru přímé a kruhové provedení

Při návrhu si můžete zvolit i tvar potrubí – zda se bude jednat o přímé nebo okruhové vedení. Okruhové vedení je sice nákladnější, ale poskytuje uživateli
výhody z hlediska možnosti použití menší dimenze potrubí, rovnoměrného rozdělení vzduchu ke všem spotřebičům bez ohledu na vzdálenost od kompresoru
a rovněž i z hlediska možnosti odstavení pouze určitých sekcí rozvodu v případě údržby. Na závěr stanovte ke všem místům odběru požadované průtoky
a spočítejte si potřebné armatury.

Dimenzování potrubí v 10 krocích

Určení velikosti potrubí je poměrně složitý proces. Nejsnazší cestou, jak si ulehčit práci je předat celý projekt architektovi či konstruktérovi, který zpracuje pro zákazníka projekt do nějž uvede veškeré potřebné informace: materiály, výkresy a kusovník použitého materiálu. Pokud si chcete navrhnout potrubí sami, můžete využít následujícího postupu:

 1. vyberte tvar potrubí, zda bude přímé nebo okruhové
 2. stanovte délku páteřního hlavního vedení od kompresoru do nejvzdálenějšího bodu
 3. stanovte průtok potrubím podle výkonnosti kompresoru
 4. určete maximální spotřebu vzduchu jednoho odběrného místa pro dimenzování velikosti svodu z páteřního vedení
 5. určete počet kusů jednotlivých tvarovek a armatur na cestě páteřní větví od kompresoru do nejvzdálenějšího bodu v rozvodu
 6. vyberte systém potrubí Air Push, SicoAir nebo AIRnet
 7. vyberte patřičnou tabulku pro potrubní systém a typ vedení a zadejte do ní průtok páteřních větví a maximální délku páteřní větve; z tabulky odečtěte
  potřebný rozměr potrubí
 8. k dané velikosti potrubí stanovte podle tabulky tzv. náhradní délku vedení podle typu a počtu jednotlivých tvarovek a armatur použitých na páteřním vedení
  v nejdelší trase
 9. připočtěte náhradní délku k původní délce potrubního vedení a zkontrolujte podle instrukcí v kroku 7, zda je dimenze v pořádku; pokud se vlivem náhradní
  délky dimenze zvýšila, použijte větší dimenzi jak trubek, tak tvarovek
 10. stanovte obdobným způsobem dimenzi svodů z páteřního vedení ke spotřebičům

Tabulky pro návrh potrubního rozvodu

Všechny průtočné hodnoty v následujících tabulkách jsou uvedeny pro tlak 7 bar, pro návrh při jiném tlaku nás kontaktujte.

Systém rozvodů stlačeného vzduchu z kompresoru Air Push
Náhradní délky
tvarovek
Velikost (mm)
15 18 22 28
Koleno 0,7 1,0 1,3 1,5
T-kus 0,8 1,0 1,5 2,0
Redukce 2d –> d 0,4 0,5 0,5 0,6
Kulový kohout 0,1 0,2 0,3 0,4
Systém rozvodů stlačeného vzduchu z kompresoru Sico Air
Náhradní délky
tvarovek
Velikost (mm)
20 25 32 40 50 63
Koleno 1,2 1,4 1,7 2 2,5 3,5
T-kus 1,4 1,8 2,1 2,5 3 4
Redukce 2d –> d 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 1
Kulový kohout 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7
Systém rozvodů stlačeného vzduchu z kompresoru AirNet
Náhradní délky
tvarovek
Velikost (mm)
20 25 40 50 63 80
Koleno 1,2 1,4 2,0 2,5 3,5 4,0
T-kus 1,4 1,8 2,5 3,0 4,0 5,0
Redukce 2d –> d 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,5
Kulový kohout 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Systém Air Push
přímé vedení

Délka Průtok (l/min)
100 200 300 500 750 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000
10 m 15 15 15 15 18 22 22 28 - - - - -
25 m 15 15 18 22 22 28 28 - - - - - -
50 m 15 15 22 22 28 28 - - - - - - -
75 m 15 18 22 22 28 28 - - - - - - -
100 m 15 18 22 22 28 28 - - - - - - -
150 m 15 22 22 28 28 - - - - - - - -
200 m 18 22 22 28 - - - - - - - - -
250 m 18 22 28 28 - - - - - - - - -
300 m 18 22 28 - - - - - - - - - -
400 m 22 28 28 - - - - - - - - - -
500 m 22 28 - - - - - - - - - - -

Systém Air Push
okruhové vedení

Délka Průtok (l/min)
100 200 300 500 750 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000
25 m 15 15 15 18 22 22 28 28 - - - - -
50 m 15 15 18 22 22 28 28 - - - - - -
75 m 15 15 18 22 22 28 28 - - - - - -
100 m 15 15 18 22 22 28 28 - - - - - -
150 m 15 18 22 22 28 28 - - - - - - -
200 m 15 18 22 28 28 28 - - - - - - -
250 m 15 22 22 28 28 - - - - - - - -
300 m 15 22 22 28 - - - - - - - - -
400 m 18 22 28 28 - - - - - - - - -
500 m 18 22 28 - - - - - - - - - -

Systém Sico Air / AirNet
přímé vedení

Délka Průtok (l/min)
100 200 300 500 750 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000
10 m 20 20 20 20 25 25 25 40 40 40 40 50 50
25 m 20 20 20 25 25 40 40 40 40 40 50 63 63
50 m 20 20 25 25 40 40 40 40 40 50 50 63 63
75 m 20 20 25 25 40 40 40 40 50 50 63 63 80
100 m 20 20 25 40 40 40 40 40 50 50 63 63 80
150 m 20 25 25 40 40 40 40 50 50 50 63 63 80
200 m 20 25 25 40 40 40 40 50 50 63 63 63 80
250 m 20 25 40 40 40 40 40 50 50 63 63 63 80
300 m 20 25 40 40 40 40 50 50 50 63 63 63 80
400 m 25 40 40 40 40 40 50 50 63 63 63 63 80
500 m 25 40 40 40 40 50 50 50 63 63 63 80 80

Systém Sico Air / AirNet
okruhové vedení

Délka Průtok (l/min)
100 200 300 500 750 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000
25 m 20 20 20 20 20 20 25 25 40 40 40 40 40
50 m 20 20 20 20 20 20 25 25 40 40 40 40 40
75 m 20 20 20 20 25 25 25 40 40 40 40 40 40
100 m 20 20 20 20 25 25 25 40 40 40 40 40 40
150 m 20 20 20 25 25 25 40 40 40 40 40 40 50
200 m 20 20 20 25 25 25 40 40 40 40 40 40 50
250 m 20 20 20 25 40 40 40 40 40 40 40 50 50
300 m 20 20 20 40 40 40 40 40 40 40 50 50 63
400 m 20 20 25 40 40 40 40 40 40 40 50 50 63
500 m 20 20 25 40 40 40 40 40 40 40 50 63 63

Příklad návrhu potrubního rozvodu

Máme navrhnout potrubní rozvody na hale s délkou 150 m a šířkou 100 m. V rozvodu bude tlak 7 bar a kompresor dodává 3 000 l/min. Svody rozvodu mají výšku 10 m a je v každém z nich požadován průtok 500 l/min. Použijeme okruhové vedení a jako materiál potrubí navrhujeme systém AIRnet, viz. obrázek.

Příklad návrhu potrubního rozvodu stlačeného vzduchu z kompresoru

Nejvzdálenější bod od kompresorovny je na obrázku zcela vpravo.

Délka vedení k němu činí:
délka haly 150 m + šířka haly 100 m = 250 m. Pro dimenzování páteřního rozvodu použijeme příslušnou tabulku pro okruhové vedení ze systému AIRnet. Pro délku
250 m a průtok 3000 l/min odečteme hodnotu 40 mm.

Nyní stanovíme počet a typ armatur na trase do nejvzdálenějšího bodu a spočítáme
podle tabulky pro systém AIRnet náhradní délku v předpokládané dimenzi 40 mm:

Koleno 2 ks × 2 m = 4 m
T-kus 8 ks × 2,5 m = 20 m
Kohout kulový 3 ks × 0,5 m = 1,5 m

Celková náhradní délka je tedy 25,5 m + původní délka 250 m = 275,5 m.

Opět se podíváme do tabulky pro dimenzování rozvodu a i pro délku 300 m je dimenze při průtoku 3000 l/min stále stejná tj. páteřní vedení zvolíme v trubkách s vnějším průměrem 40 mm.

Dále zjistíme dimenzi svodů, v tabulce pro dimenzování přímého vedení v systému AIRnet odečteme, že pro délku 10 m a předpokládaný průtok k odběrnému místu
500 l/min je možné zvolit dimenzi 20 mm.

Kdy se vyplatí přemýšlet o rozvodech stlačeného vzduchu?

 • Pokud potřebujete přivést stlačený vzduch k více spotřebičům
 • Když se stlačeným vzduchem často pracujete na více místech v dílně
 • Pokud jsou v průmyslovém provozu na stlačeném vzduchu závislé automatizované linky

Kdy nemají rozvody stlačeného vzduchu smysl

 • V případě jedné aplikace
 • Pokud vlastníte mobilní kompresor pro drobné práce
 • V malé dílně či garáži, kde si vystačíte s hadicemi

Důležitá informace pro vás - Dobře navržený rozvod vzduchu dokáže ušetřit spoustu peněz i starostí!

Systémy rozvodů stlačeného vzduchu:

 • TECTITE - jednoduchý systém nastrčených trubek a spojek pro dílny a průmyslové provozy s trubkami od 15 do 28 mm
 • AIRnet - spojově špičkový systém, s jehož instalací si poradí jediný pracovník, vyroben z lehkých hliníkových trubek s vnějším průměrem od 20 do 63 mm
 • SICOAIR - extrémně efektivní modulární systém s minimálním tlakovým spádem pro distribuci stlačeného vzduchu v řemeslnictví a průmyslu
 • SICOalu2 - esteticky dokonalý, modulární systém pro řemeslnické a údržbářské dílny, autoservisy a pneuservisy, laboratoře
 • SICO110 - modulární systém s velkými hliníkovými profily k obsáhlým instalacím rozvodů stlačeného vzduchu

Jak postupovat při návrhu rozvodu stlačeného vzduchu

 • Začněte plánkem svého provozu, zakreslete umístění kompresoru, překážky a místa odběru
 • Zvolte si přímé (pořizovací náklady jsou nižší) nebo okruhové vedení (uzavřená smyčka vhodná pro větší provozy, o něco vyšší náklady)
 • Určete maximální spotřebu
 • Vyberte si z výše uvedených modulárních systémů, který pro váš provoz vyhovuje nejvíce
 • Určete, jaký bude průměr trubek a spojovacích prvků
 • Pokud je pro vás cokoliv složité, neváhejte nám dát vědět na +420 311 532 091 nebo info@kompresory-vzduchotechnika.cz , rádi poradíme

Co se vám může při rozvádění vzduchu ještě hodit: