HVLP

Zkratka HVLP je odvozena od High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak). Co to znamená? Jde o zkratku používanou u nízkotlakého práškového lakování. Tím je docíleno menšího rozprášení barvy tam, kam nechceme. HVLP pistole a trysky pracují s tlakem o hodnotě maximálně 0,7 bar. Běžně platí, že úspora drahého lakovacího materiálu díky použití HVLP pistole zdaleka převažuje nízké vícenáklady způsobené vyšší spotřebou vzduchu.

Pro provozy, které disponují malým kompresorem, jsou většinou vhodnější lakovací pistole využívající RP technologie.

Více o tryskacích pistolích v naší poradně: Jak vybrat stříkací pistoli pro aplikaci barev?