ūüĆě L√©to 2023: MimoŇô√°dn√° prodejn√≠ akce s hodnotn√Ĺmi d√°rky! ūüéĀ

ūüĆě L√©to 2023: MimoŇô√°dn√° prodejn√≠ akce s hodnotn√Ĺmi d√°rky! ūüéĀ

Mil√≠ z√°kazn√≠ci, pŇôipravili jsme pro V√°s skvńõlou akńćn√≠ nab√≠dku s hodnotn√Ĺmi d√°rky k objedn√°vk√°m v ńćervnu! Nechte se rozmazlovat a objevte naŇ°e speci√°ln√≠ odmńõny.

‚úÖ Jak z√≠skat svŇĮj d√°rek?

Stańć√≠ si v obdob√≠ od 1. do 30. ńćervna 2023 objednat jak√©koliv zboŇĺ√≠ z naŇ°eho programu v n√≠Ňĺe uveden√©m finanńćn√≠m objemu:

ūüéĀ D√°rek: Rychlovarn√° konvice Tefal830
ūüõí
K objedn√°vce v hodnotńõ nad 25 000 Kńć (bez DPH)
D√°rek k objedn√°vce v hodnotńõ nad 25 000 Kńć (bez DPH) : Rychlovarn√° konvice Tefal830 Rychlovarn√° konvice Tefal KO854830 s digit√°ln√≠m displejem 5 moŇĺnost√≠ pro v√Ĺbńõr teploty OhŇôev jedn√≠m dotykem Vyj√≠mateln√Ĺ filtr UdrŇĺov√°n√≠ teploty po dobu 30 min. VnitŇôn√≠ ńć√°st z nerezov√© oceli Z√°kladna otońćn√° o 360¬į Vyj√≠mateln√Ĺ filtr na vodn√≠ k√°men Automatick√© vypnut√≠ 1,0 l 
ūüéĀ D√°rek: Multifunkńćn√≠ hrnec Tesla EliteCook K70
ūüõí
K objedn√°vce v hodnotńõ nad 50 000 Kńć (bez DPH)
D√°rek k objedn√°vce v hodnotńõ nad 50 000 Kńć (bez DPH) : hrnec Tesla EliteCook K70 S multifunkńćn√≠m elektrick√Ĺm tlakov√Ĺm hrncem TESLA EliteCook K70 mŇĮŇĺete vaŇôit pod tlakem, vyrobit si vlastn√≠ jogurt, vaŇôit na p√°Ňôe, vyuŇĺ√≠t pomal√© vaŇôen√≠ nebo odloŇĺen√Ĺ start nebo si pochutnat napŇô√≠klad na klasick√©m v√Ĺvaru, gul√°Ň°i, hovńõz√≠/vepŇôov√© peńćeni, kuŇôeti, chilli, tńõstovin√°ch, masov√Ĺch kulińćk√°ch, zel√≠, perkeltu, brambor√°ch, r√ĹŇĺi, luŇ°tńõnin√°ch a dalŇ°√≠ch - podobnńõ jako v klasick√©m tlakov√©m hrnci.
ūüéĀ D√°rek: Poj√≠zdn√Ĺ plynov√Ĺ gril Cattara WINDOW 3+1
ūüõí
K objedn√°vce v hodnotńõ nad 100 000 Kńć (bez DPH)
D√°rek k objedn√°vce v hodnotńõ nad 100 000 Kńć (bez DPH) : Poj√≠zdn√Ĺ plynov√Ĺ gril Cattara WINDOW 3+1 Plynov√Ĺ zahradn√≠ gril se syst√©mem Flame Tamer - nevyŇĺaduje l√°vov√© kameny. Trojit√Ĺ hlavn√≠ a jeden bońćn√≠ nerezov√Ĺ hoŇô√°k s piezo zapalov√°n√≠m a plynulou regulac√≠.Sklopn√© v√≠ko grilu je opatŇôeno prŇĮzorem, d√≠ky kter√©mu je moŇĺn√© sledovat stav grilovan√Ĺch pokrmŇĮ bez otev√≠r√°n√≠ grilu. Gril je vybaven odkl√°dac√≠mi polińćkami na obou stran√°ch, z nichŇĺ jedna je doplnńõna o bońćn√≠ vaŇôińć. Souńć√°st√≠ je i spojovac√≠ hadice k plynov√© lahvi a redukńćn√≠ ventil.Konstrukce grilu je vhodn√° pro instalaci motorov√©ho roŇĺnńõ (rotisserrie). Manipulace s grilem je usnadnńõn√° d√≠ky 4 koleńćkŇĮm.
ūüéĀ D√°rek: Mobiln√≠ telefon iPhone 14 256 GB
ūüõí
K objedn√°vce v hodnotńõ nad 200 000 Kńć (bez DPH)
D√°rek k objedn√°vce v hodnotńõ nad 200 000 Kńć (bez DPH) : Mobiln√≠ telefon iPhone 14 256 GB

V poŇôad√≠ 14. Ňôada smartphonŇĮ od Apple nab√≠z√≠ nejen vŇ°echny obl√≠ben√© vlastnosti, na kter√© jste byli u iPhonŇĮ doposud zvykl√≠, ale jeŇ°tńõ mnohem v√≠c. V√Ĺvoj√°Ňôi tentokr√°t mysleli i na funkce, kter√© snad nikdy potŇôebovat nebudete. Pro vŇ°echny pŇô√≠pady vŇ°ak do v√Ĺbavy iPhonŇĮ pŇôidali detektor, kter√Ĺ dok√°Ňĺe rozpoznat, Ňĺe doŇ°lo k dopravn√≠ nehodńõ, a n√°slednńõ pŇôivol√° pomoc. Verze Pro se mŇĮŇĺe nav√≠c pochlubit jeŇ°tńõ pohodlnńõjŇ°√≠m uŇĺivatelsk√Ĺm rozhran√≠m, a to zejm√©na d√≠ky Ň°ikovnńõ um√≠stńõn√©mu panelu Dynamic Island, kter√Ĺ zobrazuje notifikace a prob√≠haj√≠c√≠ procesy v zaŇô√≠zen√≠. Telefon poh√°n√≠ v√Ĺkonn√Ĺ ńćip A16 Bionic a velkokapacitn√≠ baterie, na n√≠Ňĺ se mŇĮŇĺete spolehnout od r√°na do veńćera. Vyb√≠rat mŇĮŇĺete ze 4 atraktivn√≠ch barev a 2 velikost√≠.

 

Kompletn√≠ nab√≠dku d√°rkŇĮ k objedn√°vk√°m a v√≠ce informac√≠ o jednotliv√Ĺch produktech najdete ZDE.

ūüí° Z√°kladn√≠ podm√≠nky akce:

  • Hodnota objedn√°vky se kalkuluje z cen bez DPH po vŇ°ech pŇô√≠padn√Ĺch slev√°ch
  • Akce se vztahuje na kaŇĺdou jednotlivou objedn√°vku v uveden√©m finanńćn√≠m objemu
  • Objedn√°vka mus√≠ b√Ĺt doruńćena do naŇ°√≠ firmy v obdob√≠ od 1. do 30. ńćervna 2023
  • ZboŇĺ√≠ zakoupen√© na z√°kladńõ objedn√°vky, k n√≠Ňĺ byl dod√°n d√°rek, nelze vr√°tit zpńõt, a to ani jeho ńć√°st
  • Pro formu doruńćen√≠ d√°rku n√°s pŇôedem kontaktujte
  • Obr√°zky jsou pouze ilustrativn√≠; zmńõna d√°rkŇĮ vyhrazena; pro detailn√≠ informace o d√°rc√≠ch n√°s kontaktujte
  • Akce se nevztahuje na Ň°roubov√© kompresory MARK a PSA gener√°tory

NezmeŇ°kejte tuto jedineńćnou nab√≠dku a udńõlejte radost sobńõ nebo sv√Ĺm bl√≠zk√Ĺm! Sledujte naŇ°e str√°nky pro dalŇ°√≠ akce a novinky. TńõŇ°√≠me se na VaŇ°e objedn√°vky! ūüõćÔłŹ