Pístové kompresory ABAC

Firemní portfolio ABAC

Společnost ABAC Aria Compressa reprezentuje historickou tradici výroby kompresorů a zařízení pro stlačený vzduch vyvážených z Itálie do celého světa. Firma byla založena  roce  1980 a od doby svého vzniku vyrostla firma ABAC v dnešní silnou a dynamickou značku  a nyní je součástí Švédské nadnárodní společnosti ATLAS COPCO, největšího výrobce kompresorů na světě. Díky dlouhé tradici a renomé své značky si ABAC neustále posilňuje pozici jednoho z lídrů na světovém trhu v produkci a distribuci pístových kompresorů pro průmyslové, profesionální, řemeslnické a domácí používání. Veškeré výrobní procesy jsou certifikovány, stroje jsou vyráběné za pomoci nejmodernějších technologií a pokročilé průmyslové automatizace a díky trvalým investicím do podpory výrobních procesů dochází neustále k vylepšování výroby a kvality strojů. Značka ABAC si vybudovala svoji pozici zejména díky schopnosti flexibilní reakce na požadavky trhu a zákazníků, spolehlivost a efektivitě distributorů. "Naslouchání potřebám zákazníků" bylo vždy prioritou firmy ABAC při realizaci obchodů. Výrobní program poskytuje odpovědi na rozdílné požadavky zákazníků a sumarizuje všechny technologie firmy ABAC na základě mnoha let zkušeností s pístovými kompresory.

Produkce firmy ABAC již dosáhla hodnoty více než 10 miliónů prodaných pístových kompresorů, které používají milióny řemeslníků a profesionálů na celém světě. Staňte se i Vy dalším z nich.

U pístových kompresorů ABAC můžete vždy počítat s kvalitními výrobky, které by navrženy podle potřeb zákazníků.

Pístový kompresor ABAC
 • Řešení k okamžitému použití
 • Vždy k dispozici
 • Prvotřídní spolehlivost
 • Vysoká životnost a skvělý výkon

Jaký kompresor si zvolit?

Pro správný výběr kompresoru je nejdůležitější znát spotřebu stlačeného vzduchu pro očekávanou aplikaci, která se uvádí nejčastěji v litrech za minutu (l/min).
Existují dvě možnosti jak zjistit tuto hodnotu:

ŘEŠENÍ 1 – Zjištění spotřeby již existujícího vybavení

 • Pro zjištění spotřeby stávajícího zařízení budete potřebovat tlakovou nádobu se známým objemem V v litrech a opatřenou tlakoměrem
 • Dále zjistěte pracovní tlak P1 (bar) při němž pracuje vaše zařízení
 • Naplňte tlakovou nádobu vzduchem a to na takový tlak, který bude minimálně
 • 2 bary vyšší než je pracovní tlak vašeho nářadí. Tento počáteční tlak v nádobě označíme jako P2 (bar)
 • Připojte nářadí k tlakové nádobě a začněte s nářadím pracovat, ale takovým způsobem, abyste simulovali reálnou práci (např. při práci se šroubovákem – 3 sekundy vyjmutí šroubu z krabičky a připravení na místo, 3 sekundy k přitažení šroubováku z balanceru, 5 sekund vlastní šroubování)
 • V okamžiku zahájení práce s nářadím stiskněte stopky a ukončete měření času v okamžiku, kdy tlak v nádobě poklesne na hodnotu pracovního tlaku P1. Naměřený časový interval označíme jako T
Řešení pístového kompresoru ABAC

Vzorec pro výpočet pístového kompresoru

ŘEŠENÍ 2 – Zjištění spotřeby z materiálů výrobce
Většina výrobců udává hodnotu o spotřebě vzduchu svých výrobků v propagačních či technických materiálech. Ujistěte se však, zda se jedná o správnou hodnotu. Naleznete totiž dvě možnosti: okamžitou a průměrnou spotřebu vzduchu. Průměrná spotřeba je ta, kterou potřebujete pro správný výběr kompresoru. V případě, že máte k dispozici okamžitou spotřebu, je zapotřebí, abyste její hodnotu pronásobili faktorem skutečné doby spotřeby vůči celkovému času práce (příklad - ve výše uvedeném příkladu pracoval šroubovák ve skutečnosti 5 sekund, zatímco celkový čas pracovního cyklu byl 11 sekund; faktor je v tomto případě 5/11 = zhruba 45 %)

NÁVRH KOMPRESORU

Velikost kompresoru, který budete používat závisí nejen na jeho schopnosti dodávat požadovaný objem vzduchu, ale je bezpodmínečně nutné vzít v úvahu typ kompresoru. Šroubové kompresory jsou určeny pro nepřetržitý provoz, neboť jsou rotačního typu a mají výrazně nižší provozní teplotu, takže mohou pracovat nepřetržitě, postačí se u nich jednoduše orientovat podle zjištěné spotřeby a výkonu kompresoru. U pístových kompresorů je situace jiná. Vzhledem ke kyvnému pohybu pístu ve válci vzniká tření způsobující vysokou teplotu a proto musí pístové kompresory po určitý čas odpočívat, aby nedošlo k přehřátí, jež by poškodilo kompresorovou jednotku. Tento čas
odpočinku závisí na kvalitě stroje, zda se jedná o průmyslové, profesionální nebo domácí použití a dále na způsobu stlačování, zda k němu dochází v jednom či více stupních. Pro správný výběr je tedy zapotřebí, aby byl sací výkon kompresoru vždy výrazně vyšší, než je průměrná spotřeba vašeho zařízení. Zvažte proto pečlivě způsob používání kompresoru a využijte připojené tabulky pro výběr vhodného stroje.

Příklad 1
Autoservis pracuje s vrtačkou s okamžitou spotřebou 5 l/s. Minutová spotřeba v zátěži činí 300 l/min, ale s vrtačkou se při maximálním vytížení pracuje pouze 30 % doby. Skutečná reálná spotřeba tak činí 0,3 × 300 = 90 l/min. Jedná se o profesionální aplikaci, je tedy možno zvolit nejlépe jednostupňový pístový kompresor se sacím výkonem alespoň 346 l/min. Optimální je použití kompresoru s jednotkou A39B, jejíž sací výkon je 393 l/min a potřebný příkon motoru činí 2,2 kW.

VÝBĚR STROJE

Poté co je vybrána optimální velikost jednotky zohledněte další potřeby:

 • Potřebný tlak – zjistěte jaký nejvyšší tlak budete potřebovat pro vaše spotřebiče; tlak vystupující z kompresoru by měl být alespoň o 1 či 2 bar vyšší, neboť v potrubí či hadicím dochází k tlakovým ztrátám
 • Elektrické napětí – ujistěte se, zda máte dostatečně silné jističe, aby nedocházelo k problémům s elektrickou sítí
 • Velikost tlakové nádoby – čím větší máte tlakovou nádobu, tím máte naakumulováno více vzduchu pro pokrytí nečekaných špiček v odběru. Kompresor navíc méně častěji spíná a zvyšuje se jeho životnost. Zohledněte rovněž požadavky na manipulaci a rozměry stroje
 • Mobilitu stroje nebo rozměry – každý zákazník má jiné představy o používání
 • Hlučnost – zvažte možnosti, které nabízí moderní odhlučněné kompresory, pokud je hluk velkým problémem
 • Doplňující zařízení – sušička, tandemové provedení, přepínač hvězda-trojúhelník apod.

Používaná technologie u pístových kompresorů

Bezolejové kompresory ABAC

Bezolejové kompresory

Hlavní vlastností těchto kompresorů je konstrukce bez nutnosti použití oleje uvnitř kompresorové jednotky. Pohybující se části (píst a ojnice) jsou konstruovány podle specifických kritérií a jsou u nich použity materiály s nízkým koeficientem tření a vysokou odolností vůči opotřebení, čímž se eliminuje potřeba olejové lubrikace během provozu. Tyto jednotky tak garantují dodávku stlačeného vzduchu bez jakékoliv přítomnosti oleje. Údržba bezolejových kompresorů se výrazně snižuje na minimum potřebných úkonů a pro uživatele znamená použití bezolejového stroje eliminaci mnoha problémů s únikem oleje během transportu stroje. Všechny tyto vlastnosti předurčují bezolejové kompresory pro použití převážně v domácích a drobných řemeslnických aplikacích.

Olejem mazané kompresory

Olejem mazané kompresory s přímým spojením s motorem

U kompresorů s přímým pohonem je kompresorová jednotka spojená přímo s hřídelí elektrického motoru. Tato metoda konstrukce poskytuje velice kompaktní řešení a eliminuje ztráty při přenosu energie. Kryt jednotky směřuje nasávaný vzduch přes hlavu válce, což zajišťuje vylepšení chlazení a dodávku kvalitnějšího stlačeného vzduchu a prodlužuje životnost kompresoru. Systém mazání olejem pomocí vstřikování garantuje oběh oleje uvnitř kompresorové jednotky a dochází k optimálnímu mazání všech pohyblivých částí. Díky optimální lubrikaci se zvyšuje účinnost chlazení, snižuje se teplota a prodlužuje se životnost stroje.

Pístové kompresory ABAC

Olejem mazané kompresory s převodem pomocí klínových řemenů

Elektrický motor a kompresorová jednotka jsou vybaveny hřídelemi s oběžnými koly a přenos kroutícího momentu mezi nimi zajišťuje jeden či více klínových řemenů. Díky poměru obou kol jsou otáčky kompresoru vždy výrazně nižší než otáčky motoru, čímž se zajišťuje výrazně tišší provoz, prodlužuje životnost a zvyšuje úroveň výkonnosti jednotky ve srovnání s přímým pohonem. Kompresorové jednotky ABAC jsou vybaveny válci buď z odlévaného hliníku nebo z litiny a jsou uzavřeny hlavou s masivním žebrováním a dochlazovačem, což zvyšuje efektivitu chlazení a objem dodávaného vzduchu. Dále jsou spojeny s klikovou skříní pro zlepšení mazání. Ventilová deska je vybavena speciálními nerezovými ventily pro zajištění vysokého výkonu a extrémní odolnosti vůči únavě materiálu a poškození. Kompresory s řemenovým převodem se dodávají buď jako jedno- nebo dvoustupňové. Ve druhém případě je vzduch nejprve stlačen v prvním stupni, poté ochlazen a dále dotlačen ve druhém stupni, což umožňuje dosáhnout extrémní výkonnost. Tento typ kompresorů je určen pro velmi náročné aplikace a je ideální pro náročné řemeslníky a malé průmyslové podniky.

Servis kompresorů vždy nablízku

U každého stroje je zapotřebí zajistit rychlý, kvalitní a snadno dostupný servis. U značky ABAC máte jistotu, že přesně takové servisní zázemí naleznete. Po celém území České a Slovenské republiky působí odborná servisní střediska, která vždy pomohou s Vaším problémem

Mapa servisu pístových kompresorů ABAC

Originální náhradní díly

Pokud si koupíte kompresor ABAC, máte jistotu bezproblémové dodávky náhradních dílů. Firma ABAC jako jedna z prvních firem v oblasti pístových kompresorů používá politiku označování svých originálních náhradních dílů logem a označením ORIGINAL PART. Každý díl dodaný pro Váš stroj výrobcem je označen příslušným logem a Vy jako zákazník máte stoprocentní jistotu, že Vám byl dodán skutečně originální díl a nikoliv jeho náhrada či plagiát, který může způsobit opětovné problémy se strojem a zkrátit životnost, či se podepsat na snížení výkonu stroje.

Originální náhradní díly jsou pečlivě kontrolovány a testovány a jedině jejich použití poskytne zákazníkovi takovou kvalitu, jakou očekává u značkového stroje. Požadujte proto dodání či výměnu dílů výhradně označených logem ORIGINAL PART!

Original PART kompresor

 

Skutečná spotřeba
vzduchu (l/min)
Hobby Profesionální
Pístové ABAC Red Line Pístové jednostupňové Pístové dvoustupňové
Blue Line Pro LIne
ABAC ABAC
Sací výkon (l/min)
20 92 77 -
30 138 115 -
40 185 154 -
50 231 192 -
60 - 231 -
70 - 269 -
80 - 308 -
90 - 346 -
100 - 385 -
110 - 423 -
120 - 462 400
130 - 500 433
140 - - 467
150 - - 500
160 - - 533
170 - - 567
180 - - 600
190 - - 633
200 - - 667
220 - - 733
240 - - 800
260 - - 87
280 - - 933
300 - - 1 000
350 - - 1 167
400 - - 1 333
450 - - 1 500
500 - - 1 667
550 - - 1 833
600 - - 2 000
650 - - 2 167
700 - - 2 333
750 - - 2 500