Ventily - přehled sortimentu jejich funkce

V našem sortimentu nabízíme elektromagnetické ventily s funkcemi 3/2, 5/2, 5/3 s různými cívky a konektory. Solenoidové ventily 2/2 pro různá média. Dále pak pneumaticky ovládané v provedení 3/2, 5/2, 5/3 s příslušenstvím pro montáž. Manuálně a mechanicky ovládané lidskou silou například tlačítkem, pedály nebo ovládané mechanicky například stisknutím narážky či kladky. Nakonec pak speciální řídící ventily jako jsou : počítadla, časovače, bezpečnostní bloky apod.

Funkce ventilů pro automatizační techniku

Funkce ventilu se zpravidla značí dvěma čísly oddělenými lomítkem. V kapitole s ventily tak naleznete označení jako 3/2, 5/3 a podobné označení, Co tato čísla v podstatě znamenají?

První číslo (před lomítkem)

Značí počet tzv. cest. Do tohoto čísla se započítávají všechny výstupy, odfuky a přívod. Nezapočítávají se  do něj případné pneumatické řídící signály.

Příklad prvního čísla
Ventily a automatizace Na horní straně ventilu vidíme 3 závity, krajní je na ovládání ventilu, ostatní jsou výstupy (započítáváme tedy 2 cesty), ze spodní strany bychom viděli 3 závity, krajní jsou odvětrávací komory, prostřední je přívod (započítáváme tedy všechny 3 cesty). Celkový počet tak činí číslo 5 a jedná se o pěticestný ventil

Druhé číslo (za lomítkem)

Samotné číselné označení však k popisu ventilu nestačí. Je ještě zapotřebí doplnit způsob přepínání mezi jednotlivými polohami. V případě, že hovoříme též o monostabilním nebo bistabilním ventilu. Co tyto termíny znamenají?

Příklad druhého čísla
Ventily a automatizace Solenoidový ventil je bez napětí zavřený (první poloha), přijde-li do cívky elektrický signál, ventil se přestaví a je otevřený druhá polovina). Jedná se tedy o ventil dvoupolohový. Nyní již víte, že například 5/3 je pěticestný, třípolohový ventil.

Monostabilní ventily (ventily s pružinovým návratem)

Jedná se o ventily se samostatným návratem. Bez signálu jsou v základní poloze. Když přijde signál (elektrický, pneumatický atd.) ventil se přestaví a po dobu trvání signálu zůstává mimo základní polohu. Jakmile signál zmizí, ventil se samočinně (většinou pružinou) navrací do své základní polohy.

Bistabilní ventily (impulzní ventily)

Jedná se o takové ventily, které 1.signál přestaví a i po odeznění 1. signálu zůstávají v poloze vyvolané prvním signálem. Nevracejí se na základní polohu. Zůstávají v poloze až do té doby dokud nepřijde druhý signál, který vrátí ventil do původní základní polohy. Takovýmto ventilům se říká bistabilní.

V našem e-shopu se u monostabilních ventilů s funkcí 3/2 rovněž setkáte s označením NC a NO. Co tyto zkratky znamenají ?

NC (z ang. normally closed)

  • znamená, že ventil je v základní poloze, bez signálu, uzavřen tj. přívod není propojen s výstupem.

NO (z ang. normally open)

  • Značí, že ventil je v základní poloze, bez signálu, otevřen tj. je přívod spojen se vstupem

Schématické značky ventilů pro automatizaci

  • Každá poloha ventilu je symbolizována svým čtvercem, v němž je zakresleno propojení vstupů, výstupů a odfuků v dané poloze
    (čili obsahuje-li značka 2 čtverečky, jedná se o ventil 2-polohový, obsahuje-li 3 čtverečky, jedná se o ventil 3-polohový apod.)
  • Číslování či písemné označení přípojů je vždy u čtverce symbolizujícího základní polohu
  • Šipky propojující přípoje značí směr proudění vzduchu, v případě, že šipky jsou na obou stranách, lze ventil použít i pro proudění v obou směrech
  • Na spodní stranu čtverce se zpravidla umísťuje přívod vzduchu a odfuky, na horní stranu čtverce se umísťují výstupy z ventilů
  • Na boční stranu čtverce se umísťují symbolu značící způsob přepínání mezi jednotlivými polohami, s tím, že u kterého čtverce jsou zakresleny, ten se stává pro příchod signálu aktivním (jakoby se posunul na místo čtverce základní polohy)

Způsoby přepínání mezi polohami ventilů

Ventily a automatizace návrat ventilu pružinou Ventily a automatizace páčka
Ventily a automatizace cívka, elektrického ovládání Ventily a automatizace páčka s aretací
Ventily a automatizace

pneumatický signál

Ventily a automatizace pedál
Ventily a automatizace

pneumatický signál

Ventily a automatizace pedál s aretací
Ventily a automatizace hříbek Ventily a automatizace narážka
Ventily a automatizace hříbek s aretací Ventily a automatizace kladka
Ventily a automatizace tlačítko Ventily a automatizace sklopná kladka