Instalace šroubových kompresorů SCR

Pro splnění záručních podmínek výrobce je zapotřebí, aby instalaci kompresorů SCR prováděl dovozce nebo jím pověřená servisní organizace. Cena za instalaci na našich webových stránkách je platná pouze v následujícím rozsahu:

 • instalace stroje musí být provedena na území České republiky
 • instalací se rozumí doprava stroje na místo určení, jeho usazení, připojení k elektrické energii a potrubnímu rozvodu stlačeného vzduchu v dosahu 1m od kompresoru
Šroubové kompresory a instalace SCR

Cena za instalaci neobsahuje zejména:

 • zajištění manipulační techniky potřebné pro složení stroje a manipulaci na místo provozu
 • demontáž a odvoz dosavadních strojů
 • dodávku elektrického rozvaděče a hlavního vypínače (pokud není na stroji)
 • vytváření elektrických rozvodů v kompresorovně
 • dodávku potrubních rozvodů v kompresorovně
 • dodávku tlakových nádob a zařízení pro úpravu vzduchu
 • řešení ventilačních potrubí
 • dodávku sítí pro vzájemnou komunikaci
 • monitoring stroje
 • instalaci rekuperace odpadního tepla z kompresoru
 • stavební práce v kompresorové místnosti
 • řešení legislativy pro oblast zdravotnictví nebo potravinářství
 • revize vyhrazených tlakových a elektrických zařízení

V případě zájmu zajišťujeme veškeré uvedené položky a rádi na ně připravíme individuální kalkulaci.