DMUB

DMUB a DMU jsou typy snímačů tlaku, určené pro snímání a vyhodnocování hodnot tlaku v řídících systémech a měřící technice a to na spojitou elektrickou hodnotu. Jde o komponenty z oblasti měřící techniky.