kondenzační sušička

Kondenzační sušička, jinak uváděna také jako vymrazovací sušička je zařízení, které pracuje ve všech případech na stejném principu - a to ochlazením horkého a vlhkého vzduchu na +2 až +3°C. Vše začíná tím, že horký vzduch proudí do vzduchového tepelného výměníku, následně projde výparníkem a právě v zde začne teplota klesat až na uvedenou teplotu, lehce nad bod mrazu. Tento celý proces zajistí, že se vlhkost ve vzduchu vysráží až pod úroveň rosného bodu. Vlhkost zkondenzuje a může být poté jednoduše odvedena. 

Takto ošetřený stlačený vzduch se následně vrátí tepelným výměníkem na výstup, kde se znovu ohřívá teplým vzduchem vstupujícím do sušičky.