kulový kohout

Kulový kohout je typ armatury, kterou s velkou pravděpodobností najdete i ve svojí domácnosti. Konstrukční princip je jednoduchý - provrtaná ocelová koule se v armatuře otáčí kolem své středové osy a stará se tak o uzamčení potrubí nebo nastavení průtoku. Tento element se ovládá nejčastěji ručně a výhodami se snadné otočení i při vysokém tlaku média, ale také snadná rozebiratelnost.

Kulové kohouty nedoporučujeme používat tam, kde by prudké uzavření způsobilo tlakový ráz