NAMUR

Nezaměňujte NAMUR v automatizační technice za město Namur v Belgii! NAMUR může být totiž libovolný snímač se zvýšenou ochranou pro výbušné prostředí. Vyznačuje se méně běžným dvouvodičovým vstupem-výstupem, po němž zároveň dochází jak k napájení snímače, tak i k vysílání naměřené informace. Charakteristikou výstupu snímače NAMUR jsou tedy dva vodiče, jejichž proud se mění v závislosti na změně snímané veličiny. Z pohledu funkce signálového výstupu lze tak NAMUR přirovnat k proměnnému rezistoru

POZOR! -  Instalujete-li NAMUR v nebezpečném prostředí typu ATEX, je nutné část galvanicky odděleného zesilovače umístit až v bezpečném prostředí.