netečný

Slovem "netečné" se označují plyny - inertní plyny. Jsou to plyny, které za daných podmínek nepodléhající chemickým reakcím. Typické jsou tyto vlastnosti pro dusík, čistý argon a některé vzácné plyny - helium, neon, xenon, krypton. Inertní plyny se obecně využívají k zabránění nechtěným chemickým reakcím poškozujícím vzorek s jeho následnou degradací. Jde tedy o to, vyvarovat se problémům oxidace či vzdušné vlhkosti.

Typickým příkladem užití netečných plynů je ochranná atmosféra v balíčku s brambůrkami nebo jinými pochutinami, které chceme uchovat dlouho stálé, vyvarované zkažení způsobené vlhkostí. Dalším využitím těchto plynů je hašení, zejména ve stabilních hasicích zařízeních. Nejčastěji používanými hasebními plyny v budovách jsou čistý dusík, Argonit a Inergen.