otěr

Otěr lze vysvětlit jako postupné mechanické opotřebení důsledkem tření dvou či více ploch po sobě. Otěr vzniká především, pokud se mezi tyto plochy dostanou drobné nečistoty, či pokud se třou nasucho, bez maziva, jenž má naopak usnadnit kluz a snížít tření - tím pádem i teplo - tepelnou roztažnost obou povrchů, jejichž tlak na sebe z toho důvodu může otěr ještě zvýšit a zrychlit opotřebení obou součástí.