šoupátko

Šoupátko je druhem uzávěru, ovlivňující průchod média armaturou. Dá se využívat, pokud je pracovní látka voda, pára, vzduch nebo různé druhy plynů. Zásadní je, aby v pracovní látce nebyly velké částečky, které by zabraňovaly těsnosti šoupátka (kromě speciálních šoupátek, která jsou konstruována s důrazem na průchod znečištěných látek), protože funguje na principu dotýkajících se desek - základní desce a pohybujícím se tělesu, ovládaným šroubem, případně pružinou nebo v některých případech i vlastní váhou

Šoupátka je možné ovládat ručně - manuálním kolem, které točí se šroubem, případně lze však ovládání automatizovat elektrickým pohonem nebo pneupohonem, dle typu a provozu. Například nožová šoupátka jsou běžně k dostání s pneupohonem i elektropohonem. Obecně jsou také šoupátka používána tam, kde je třeba větších průměrů potrubí

Jaké jsou výhody a nevýhody uzavírání média šoupátkem?
- výhodou je ve většině případů malá náročnost na instalaci co do délky
- nevýhodou bývá naopak častá náročnost v rozměrech na výšku a následnému přístupu shora
- pracovní látka nesmí u drtivé většiny šoupat obsahovat nečistoty z důvodu poničení třecích ploch