vakuová pumpa

Vakuové pumpy pracují na principu vícestupňového ejektoru. Vyznačují se mnohem lepším využitím v porovnání s jednostupňovými ejektory a tím i výrazně šetří spotřebou energie. Funkce vypadá tak, že je přiváděný vzduch veden do několika za sebou jdoucích trysek o různých charakteristikách. Komory za tryskami jsou vybaveny uzavíracími klapkami. Tyto klapky se účinkem rostoucího podtlaku na vakuovém výstupu postupně uzavírají, takže při dosažení
maximální úrovně vakua je v činnosti pouze první tryska. Výhodami je minimálně údržba v kombinaci s vysokým výkonem.