Automatické odpouštěče kondenzátu

Při stlačování vzduchu se může v tlakové nádobě či vzdušníku tvořit kondenzát. Ten se v nádobě hromadí a dochází ke korozi. Nechtěný kondenzát se samozřejmě váže i na odchozí stlačený vzduch a poškozuje další pneumatické prvky jako pneumatické nářadí, válce a NC stroje. Abychom tomuto procesu zabránili je nutné čas od času z tlakové nádoby kompresoru kondenzát vypustit a provést tak nutnou údržbu stroje. Pro snadné a komfortní vypouštění můžeme zvolit tyto automatické odpouštěče kondenzátu, které budou nutnou údržbu provádět automaticky za nás. Zabrání opotřebení a korozi v systému stlačeného vzduchu. Malé rozměry, žádný hluk a vypuštění pouze samotné vody bez stlačeného vzduchu. Nedochází tak ke zmenšení průtoku vzduchu.

Automatické inteligentní odpouštění kondenzátu LD

Obj.číslo Provozní tlak Výkon kompresoru Výkon sušičky Výkon filtru Elektrické napětí Závit A B C Hmotnost
bar m³/h m³/h m³/h V/Hz/Ph " mm mm mm kg
LD 200 16 900 1 800 9 000 230/50-60/1 1/2"
vnější
132 132 164 0,7
LD 202 16 1 800 3 600 18 000 132 193 224 1,2
LD 203 16 9 500 19 000 95 000 132 208 240 2,8
Hlavní výhody
  • snadné vypouštění kondenzátu všech zařízení v kompresorovně
  • menší opotřebení potrubních rozvodů a výrobní zařízení
  • méně odstávek výroby
  • téměř žádná údržba
schéma odpouštění kondenzátu
Snížení rizika
  • zabránění opotřebení a koroze systému stlačeného vzduchu
Použití
  • pro všechna zařízení používající stlačený vzduch - sušičky, filtry, tlakové nádoby

Nová řada odpouštění kondenzátu LD využívá pro svoji funkci systém nazývaný kapacitní odpouštění. Ve srovnání s tradičním časovým odpouštěním má tento systém několik podstatných výhod.

Kapacitní odpouštění kondenzátu Časové odpouštění kondenzátu
+ je vypouštěna pouze voda, žádný stlačený vzduch + malé rozměry
+ úspora energie - ventil vypouští vodu i stlačený vzduch
+ žádný hluk a příjemnější pracovní prostředí - zvýšené náklady na výrobu stlačeného vzduchu
  - vysoká hladina hluku
Proces vypouštění kondenzátu
Kondenzát vstupuje přes připojení ❶. V nádrži ❷ se shromažďuje kondenzát a membránový ventil ❸ nechává vypouštěcí otvor uzavřený. Při zvyšování hladiny stoupá plovací tělísko ❹ a po dosažení horní úrovně se otevře ventil ❻, který je  ovládán logickým obvodem solenoidového ventilu ❺. Kondenzát se odpouští a když hladina dosáhne minimální úrovně, membrána opět zavře vypouštěcí otvor, aniž by stlačený vzduch unikal ven. V držáku hadice jsou nově umístěny filtr a regulátor průtoku. vypouštění kondenzátu