Šroubové kompresory MARK

Šroubové kompresory

Technologie šroubových kompresorů

Základem každého šroubového kompresoru je dobrý šroubový blok od jehož kvality se odvíjí kvalita celého stroje. Šroubový blok je tvořen dvěma šroubovicemi s asymetrickým profilem, které rotují proti sobě a objemově stlačují vzduch. Použitím tohoto způsobu stlačování získá uživatel mnoho výhod:

 • stlačování je výrazně efektivnější než u pístových kompresorů, což se projevuje ve výrazně nižších nákladech na provoz
 • díky rotačnímu stlačování je životnost šroubových kompresorů výrazně vyšší a kompresory lze použít pro trvalé zatížení
 • stlačování je rovnoměrné a nedochází ke kolísání výstupního tlaku výstupní teplota ze šroubového kompresoru je výrazně nižší (max. o 10 °C vyšší než je teplota nasávaného vzduchu), což výrazně omezuje vznik vlhkosti ve stlačeném vzduchu
 • šroubové kompresory mají výrazně nižší hlučnost; můžete je přistavit přímo k technologii a ušetřit za drahé potrubní rozvody
Šroubový blok

Se šroubovým kompresorem ušetříte!

I přes vyšší pořizovací hodnotu se šroubovým kompresorem ušetříte! Čím je Vaše spotřeba vyšší a čím máte delší dobu odběru stlačeného vzduchu, tím větších úspor dosáhnete.
Šroubové kompresory MARK jsou k dispozici již od příkonu 2,2 kW a umožňují poznat výhody koncepce šroubových kompresorů i malým řemeslným dílnám. Investice do šroubového kompresoru a moderní
technologie se rozhodně vyplatí!
Šroubový kompresor šetří

Pístový nebo šroubový kompresor?

Šroubový nebo pístový kompresory

 

Pístové kompresory

Šroubové kompresory

Efektivita

stlačování vzduchu

70 - 75 % nasávaného vzduchu 95 % nasávaného vzduchu
(více vzduchu s nižšími náklady na výrobu)

Hlučnost

vyšší než 80 dB(A) pouze 61 až 67 dB(A)
(většinou nižší než u domácích spotřebičů)

Provoz

pro přerušovaný provoz rovněž pro nepřetržitý provoz
(vhodné pro průmyslové technologie)

Kvalita vzduchu

vysoký obsah zbytkového
oleje, nečistot a vlhkosti
nízký obsah oleje a suchý vzduch
ve verzi se sušičkou
(čistý vzduch pro lepší výrobu)

Stlačování vzduchu

nerovnoměrné a pulsní trvalé a konstantní
(stabilita tlaku zajišťuje lepší funkčnost výrobních zařízení)

Vibrace

vysoké bez vibrací
(více spolehlivosti ve výrobě)

Startovací proud

7 až 10× vyšší
než jmenovitá hodnota
u verze s přepínačem hvězda-trojúhelník
pouze 3 až 5× vyšší než jmenovitá hodnota
(méně energie při každém startu stroje)

Koncept šroubového kompresoru

Šroubový kompresor je výrazně složitější zařízení než pístový kompresor. Veškeré komponenty, které naleznete na strojích MARK jsou vyráběné výhradně renomovanými značkami, jsou pečlivě testované a odzkoušené. S kompresory MARK máte vždy jistotu prvotřídní kvality pro dlouhou životnost a maximální spolehlivost stroje.

Schéma šroubového kompresoru

Schéma šroubového kompresoru

Praktické sestavy pro úsporu místa

Každý z nás se potýká ve svém provozu s nedostatkem prostoru. Technologie potřebná na výrobu stlačeného vzduchu již dávno není tvořená pouze kompresorem, ale pro vysokou kvalitu finálních výrobků a image Vaší firmy potřebujete celou řadu zařízení pro úpravu vzduchu. Sestavy šroubového kompresoru

Koncept konstrukčních sestav firmy MARK použitý na strojích s menšími výkony umožňuje integrovat do jednoho stroje doslova vše potřebné. Na ploše menší než 1 m2 můžete mít umístěny: kompresor, tlakovou nádobu, kondenzační sušičku, dva filtry, obchozí potrubí a plně automatické odpouštění kondenzátu. Vše je navíc smontované od výrobce, navržené tak, aby uvnitř stroje nedocházelo ke zbytečným ztrátám v důsledku tlakového spádu a připravené k okamžitému používání. Stačí pouze připojit k elektrické síti a potrubnímu rozvodu a nic víc nemusíte instalovat. Užijte si všech výhod praktických sestav a ušetřete zbytečné náklady a místo ve Vaší dílně!

Sušička

Pro odstranění kondenzátu ze stlačeného vzduchu v souladu s evropskými regulemi životního prostředí. Použití ekologických
chladiv, s obchozím potrubím pro možnost odstávky. Sušička zajišťuje technologiím nízký rosný bod, méně častou údržbu a vysokou spolehlivost.
Sušička a šroubový kompresor
Filtrace šroubového kompresoru

Filtry a obchozí potrubí

 1. Díky filtrům je možné eliminovat prachové a olejové částice až na filtrační stupeň 0,01 μm a na úroveň zbytkového oleje 0,01 mg/m³
 2. Na stroji je rovněž možnost využít obchozí potrubí sušičky při odstávce a přesto mít filtrovaný vzduch
 3. Veškerý kondenzát ze sušičky, filtrů a nádoby je centrálně shromažďován v jednom bodě a automaticky odpouštěn

Úsporné řízení chodu kompresoru

Na šroubových kompresorech MARK je používáno několik typů moderních elektronických řídících jednotek, které umožňují pokročilé ovládání stroje s důrazem na úspory energií, signalizaci případných poruch a příjemné uživatelské ovládání. úsporné řízení kompresoru Řídící jednotky firmy MARK jsou primárně určeny k efektivní kontrole nad chodem stroje a dosažení maximálních úspor. V jednotkách jsou instalovány sofistikované programy, které analyzují pracovní cykly stroje, samostatně je vyhodnocují a uvádějí chod kompresoru do nejvýhodnějšího režimu z hlediska spotřeby energie. Základem pro úspory je snížení počtu zbytečných energeticky náročných startů a maximální odbourání chodu naprázdno, kdy kompresor pouze spotřebuje elektrickou energii a přitom nevyrábí stlačený vzduch.

Principy úsporných programů:

úspora kompresoru

Funkce a možnosti řídících jednotek:

 • ovládají všechny operace pro provoz stroje jako je chod v zátěži, naprázdno či zastavení
 • jsou vybaveny signalizacemi pro případné poruchy a havarijní stavy
  – přehřátí stroje, vysoký tlak, kontrola směru otáček apod.
 • automaticky zastavují chod kompresoru v případě poruchy
 • jsou vybaveny tlačítky pro přístup do menu pro nastavení jednotky a zobrazení požadovaných informací
 • naleznete na nich zobrazení hodnot ve formě LED-signalizace, digitálního displeje nebo grafického rozhraní
 • umožňují efektivně řídit chod několika strojů, komunikaci mezi nimi a vzdálený monitoring či ovládání
 • zobrazují automaticky požadavky na provedení servisu a zaznamenávají informace o havarijních stavech
Řídící jednotka kompresoru

Plynulá regulace otáček IVR pro ještě větší úspory!

Pokud si kupujete kompresor, pečlivě zvažte jeho energetickou náročnost. Budete jej totiž provozovat po dlouhou
dobu a náklady na jeho provoz výrazně převažují nad hodnotou počáteční investice. Určitě se vyplatí vložit více financí do dražšího, ale výrazně efektivnějšího kompresoru!

Schéma šroubového kompresoru

Tradiční kompresory s řízením typu on-off mají pevný počet otáček a vyrobí vždy stejné množství vzduchu bez ohledu na jeho spotřebu, která není konstantní. Při takovém způsobu ovládání se však nevyhnete stavům jako je časté spínání s rozběhem stroje s vysokou energetickou špičkou a chod naprázdno, kdy se nevyrábí vzduch, ale pouze spotřebovává elektrické energie.

Kompresor šroubový

Servis a náhradní díly

Každý kompresor si zaslouží perfektní údržbu a patřičný servis. Vaše výroba a provoz firmy je na prvním místě.
Bez funkčního kompresoru nemáte potřebný stlačený vzduch. Je proto extrémně důležité věnovat kompresoru patřičnou péči. U kompresorů MARK máme připravena veškerá řešení pro spolehlivý provoz!

Snadný přístup do stroje

Všechny kompresory MARK jsou konstruovány a navrženy s ohledem na co nejsnazší přístup k dílům a umožňují rychlý a komfortní servisní zásah bez zbytečných prodlev. servis šroubových kompresorů

Špičkové originální náhradní díly

 • Pokud si kupujete stroj MARK, máte jistotu, že všechny komponenty jsou výhradně značkové a vysoce kvalitní, což se projevuje na výkonu a spolehlivosti.
 • Veškeré dodávané náhradní díly a oleje pro šroubové kompresory MARK procházejí přísnou kontrolou a tvrdým dohledem výrobce a nesou označení ORIGINAL PART. Pouze u takových dílů máte jistotu 100% funkčnosti a spolehlivosti.
 • Vyžadujte proto při údržbě a servisním zásahu pouze originální náhradní díly označené patřičným symbolem. Ve Vašem automobilu rovněž nechcete levné a nespolehlivé díly a nekvalitní palivo či olej... Váš kompresor si to zaslouží!
oroginální náhradní díly

Záruka až 5 let !

Na šroubové kompresory MARK poskytujeme standardní záruční dobu 2 roky od instalace stroje.

Při podpisu smlouvy o pravidelné údržbě s naším autorizovaným servisním střediskem při zakoupení stroje můžete získat rozšířenou záruku volitelně na dobu 3 nebo 5 let. O Váš stroj bude náležitě a profesionálně pečováno, budete mít zajištěn spolehlivý provoz bez narušení výroby nečekanými výpadky v dodávce vzduchu a k tomu ještě získáte prodloužení záruky.

Záruka 5 let kompresor