Základní principy sušení stlačeného vzduchu

Kondenzační sušičky odstraňují ze stlačeného vzduchu vlhkost snížením teploty vzduchu pod úroveň tlakového rosného bodu zpravidla +3°C nebo +5°C za použití chladiva a výměny tepelné energie. Stlačený vzduch je zcela zbaven vlhkosti pro provozní teploty nad hodnotu použitého rosného bodu. Výhodami kondenzačních sušiček je nízká cena a žádný vzduch spotřebovaný na provoz. Nevýhodami pak poměrně nízká úroveň rosného bodu, potřeba elektrické energie na chod ventilátoru, řídícího systému a chladivového kompresoru a dále potřeba zajistit účinnou ventilaci. Přes tyto nevýhody jsou kondenzační sušičky nejpoužívanějším způsobem sušení vzduchu. Před kondenzační sušičky je vhodné předřadit cyklónový odlučovač pro snížení spotřeby energie a dále filtrační systém pro zamezení vniku nečistot do zařízení.

Popis funkce kondenzační sušičky

Teplý stlačený vzduch vstupuje do výparníku, kde se dostává do nepřímého kontaktu s chladivem. Sníží se zde jeho teplota pod nastavenou hodnotu rosného bodu, čímž dojde k masivní kondenzaci vody. Ta je odloučena pomocí cyklónového odlučovače a odpouštěna elektrickým ventilem. Chladivo je uzavřeno v chladivém okruhu a je poháněno kompresorem. Po výstupu z výparníku je ohřáté a je třeba jej zchladit pomocí ventilátoru před opětovným vstupem do chladivého kompresoru. Množství chladiva je regulováno pomocí ventilu za přispění detekce teploty.
Sušička kondenzační stlačeného vzduchu

Adsorpční sušičky

V adsorpčních sušičkách je vlhkost vzduchu navázána při proudění na adsorpční materiál, kde ulpívá na jeho povrchu či v jeho pórech. Jedná se o sušení chemickou cestou bez nutnosti měnit teplotu a hodnota rosného bodu tak závisí pouze na použitém sušícím materiálu a je rovna zpravidla -40°C nebo -70°C. Výhodou adsorpčních sušiček je právě dosažení velmi nízkých hodnot rosného bodu, což umožňuje nejúčinnějšího zbavení vlhkosti a možnost například venkovní instalace vzduchového potrubí v zimních podmínkách. Nevýhodami jsou jednak vysoká pořizovací cena a zejména výrazné zvýšení
nákladů na provoz díky poměrně velké spotřebě (až okolo 20%) vstupujícího vzduchu na regeneraci výrobních věží. Před adsorpční sušičky je nutné předřadit jedno- či dvoustupňový filtrační systém pro zamezení vniku nečistot do zařízení. Z hlediska údržby vyžadují pravidelné výměny náplní s adsorpčním materiálem.

Adsorpční sušičky stlačeného vzduchu Stlačený vzduch a adsorpční sušení

Popis funkce adsorpční sušičky

Stlačený vzduch přichází přes filtrační systém do výrobní věže A, která je naplněna adsorpčním materiálem s nímž se dostává vzduch do kontaktu. Adsorpční materiál na svůj povrch a do pórů přitahuje molekuly vody a vyčištěný vzduch směřuje k výstupu. Po určité době (zpravidla několika minut), je již adsorpční materiál natolik nasycen vlhkostí ze vzduchu, že není schopen další adsorpce. V tomto okamžiku se pomocí ventilového systému přepne proudění
vstupního vzduchu do druhé výrobní věže B. Mezitím dochází ve věži A k tzv. regeneraci, kdy se jednak odpouští tlak z věže A do atmosféry přes tlumič hluku a s sebou strhává vodu, jež není bez tlaku v adsorpčním materiálu zadržována a současně je věž profukována malý proudem vzduchu zbaveného vlhkosti z věže B. Po dalším časovém okamžiku nebo pokud je detekováno regenerování věže dochází opět k přestavění ventilového systému.