Jak vybrat správně hadici

Program hadic je velmi široký a při jejím výběru je nutno postupovat velmi obezřetně, neboť je zapotřebí zohlednit mnoho nejrůznějších faktorů. Zde naleznete stručný návod, jak si správně vybrat z naší nabídky hadic

Médium v hadici Médium a oblast použití
Základním kritériem pro výběr hadice je médium, které bude proudit uvnitř hadice. Nezapomínejte na to, že médium v hadici nemusí být čisté, ale může obsahovat příměsi poškozující strukturu vnitřní části. Typickým příkladem je stlačený vzduch, který je sám o sobě neagresivní, ale pokud není vyčištěný a obsahuje kondenzát, může chemicky výrazně narušit stav hadice
hadice médium
pracovní tlak hadice Pracovní tlak
Dalším kritériem pro výběr hadice by měl být pracovní tlak. Hodnota tlaku se udává v různých jednotkách.
Nejčastěji jsou hodnoty uvedeny v MPa, atm a bar, přičemž platí 1,0 MPa = 10 bar ≈ 10 atm. Pracovní tlak média by nikdy neměl překročit uvedený pracovní tlak hadice. V případě podtlaku se zaměřte výhradně na hadice se spirálou, které zamezí zborcení stěny hadice.
hadice tlak
pracovní teplota hadice Pracovní teplota
Při výběru hadice je třeba vzít v úvahu rovněž teplotu. Závisí zejména na teplotě média uvnitř hadice, ale zohledněte i okolní teplotu venkovního prostředí, která může výrazně poškodit strukturu hadice.
Nezapomínejte i na fakt, že s rostoucí teplotou klesá tlaková odolnost. Pokud tedy potřebujete hadici s vyššími nároky na teplotu, vždy si nechte zaslat podrobnější technická data např. závislost teplota-tlak
plastová hadice
Rozměry hadice Rozměry hadice
Základní rozměry, jež je zapotřebí zohlednit jsou vnitřní průměr, vnější průměr a síla stěny. Uvažujte dopředu, jaké koncovky a upevňovací spony budete potřebovat. Někdy je zapotřebí vzít v úvahu i délku role, zejména pokud je třeba vést hadici na delší vzdálenost.
dvouvrstvá hadice
Ohebnost hadice Ohebnost
V případě hadic, které budou v pohybu a dojde k mechanickému namáhání nezapomeňte zohlednit ohebnost hadice.
Důležitým parametrem je minimální poloměr ohybu, který udává poloměr kružnice, na kterou lze hadici stočit, aniž by došlo k jejímu zalomení. V případě překročení tohoto limitního údaje se hadice zlomí, uzavře průtok médiu a může dojít k velkým ztrátám.
opletená hadice
Hmotnost hadice Hmotnost
V některých aplikací může hrát velkou roli i celková hmotnost hadice. Klasickým případem je používání pryžových hadic ve stavebnictví, které jsou těžké, neskladné a špatně se s nimi manipuluje. Namísto nich lze použít vcelku bez problémů tzv. ploché hadice.
hmotnost hadice
Výběr správné hadice

Po dobrém zvážení všech těchto kritérií již přistupte k vlastnímu výběru hadic z našeho programu.

V případě, že si nebudete jisti, zda je vybraný typ hadice skutečně optimální, poraďte se raději o aplikaci s naší firmou !

Plastové hadičky umožňují vytvářet flexibilní spojení zejména pro vedení s menšími dimenzemi a nižšími průtoky. Díky velmi nízkým pořizovacím cenám, možnostmi výroby z mnoha druhů plastů s rozličnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi nacházejí uplatnění v široké škále aplikací v mnoha průmyslových odvětvích, automobilové a zemědělské technice, laboratořích, zdravotnictví a všude tam, kde je zapotřebí rozvádět plynná či kapalná média. K dispozici jsou hadičky jak v rovném provedení, tak i ve spirálových, několikanásobných a zapouzdřených verzích pro různé speciální aplikace.

Značka Název
plastu
Chemická
odolnost
Pracovní
teplota
(°C)
Tlaková
odolnost
Flexibilita Barevnost Speciální
vlastnosti
PU polyuretan nízká -20/+60 nízká měkká
52 °Sh
ano extrémní ohebnost
odolnost vůči zlomení
PU elastollan C-98 nízká -40/+60 nízká měkká
52 °Sh
ano extrémní ohebnost
odolnost vůči zlomení
PU elastollan 1198 nízká -40/+60 nízká měkká
49-55 °Sh
pouze
průhledné
extrémní ohebnost
odolnost vůči zlomení
odolnost vůči UV-záření
PA6 nylon vysoká -10/+80 vysoká velmi tvrdá
85 °Sh
ano -
PA11 Rilsan vysoká -40/+80 vysoká tvrdá
63 °Sh
ano -
PA12 MB-Tec vysoká -40/+80 vysoká tvrdá
72 °Sh
ano dlouhá životnost
odolnost vůči UV-záření
PA12 Extraflex vysoká -40/+80 vysoká měkká
50 °Sh
ano ohebnost
PA12 grilamid UL94 V2 vysoká -30/+70 vysoká tvrdá
70 °Sh
modrá samozhášecí provedení
odolnost vůči UV-záření
tvrzené verze v tyčích
PTFE teflon extrémní -60/+260 vysoká tvrdá
60 °Sh
ne ideální dielektrické vlastnosti
extrémní odolnost vůči UV-záření
extrémní odolnost
vůči kyslíku
nejnižší koeficient tření
ohnivzdorné UL94 V0
PVDF kynar extrémní -40/+100 vysoká velmi tvrdá
80 °Sh
ne odolné stárnutí
extrémní odolnost vůči UV-záření
netmavne při zahřátí
odolnost vůči abrazi
ohnivzdorné UL94 V0
PFA - extrémní -60/+260 střední tvrdá
60 °Sh
ne extrémně čiré provedení
ideální dielektrické vlastnosti
extrémní odolnost vůči UV-záření
extrémní odolnost vůči kyslíku
ohnivzdorné UL94 V0
FEP fluorin etylen-propylen extrémní -60/+200 střední tvrdá
55 °Sh
ne extrémně čiré provedení
ideální dielektrické vlastnosti
extrémní odolnost vůči UV-záření
extrémní odolnost vůči kyslíku
ohnivzdorné UL94 V0
PE polyetylen nízká -10/+60 nízká měkká
46 °Sh
ano -