Úniky stlačeného vzduchu

Úniky stlačeného vzduchu a jak jim předejít

Kolik nás stojí úniky stlačeného vzduchu

Kolik nás stojí úniky stlačeného vzduchu?

Unikajícím stlačeným vzduchem nám unikají také značné finanční prostředky. Vzduch nasávaný do kompresorů je zadarmo, ale elektrická energie na jejich pohon nikoli. Ve výrobních podnicích unikne bez užitku 10 až 25 % stlačeného vzduchu. Kolik stojí elektrická energie na tento zbytečně vyrobený stlačený vzduch si ukážeme na příkladu výroby stlačeného vzduchu kompresorem 100 kW:

Kolik nás stojí úniky stlačeného vzduchu?

Naším cílem je dostat se s úniky co nejblíže hranici 10 %.

V další tabulce se můžete podívat na to, jak rostou ztráty s velikostí otvoru a tlakem vzduchu.

Nestlačujte vzduch na vyšší tlak, než je pro jeho použití potřeba. Vyšší tlak = vyšší úniky.

Odstranění úniků ve třech krocích

 1. Zjistíme, kolik vzduchu ze soustavy uniká.
 2. Najdeme místa, kudy vzduch uniká.
 3. Opravíme místa úniků – výměnou těsnění, celé spojovacího prvku nebo spotřebiče.

Zjišťujeme, kolik vzduchu nám uniká

Množství vzduchu uniklého bez užitku můžeme změřit jedním z těchto způsobů:

Sledujeme pokles tlaku ve vzdušníku

Přibližný objem úniků v m³/min zjistíme z poklesu tlaku ve vzdušníku, do kterého nepřichází žádný vzduch z kompresoru, ani se žádný vzduch nespotřebovává, protože odpojíme všechny spotřebiče.

Qvz = ztráty stlačeného vzduchu v m³/min Vvz – objem vzdušníku v m³ p1 – počáteční tlak ve vzdušníku v barech p2 – konečný tlak ve vzdušníku v barech t – doba měření v minutách

Sledujeme pracovní cykly kompresoru při odpojených spotřebičích

Tuto metodu lze použít jen pro kompresory s pevnými otáčkami. Vypneme všechny spotřebiče, takže stlačený vzduch se spotřebovává jen vlivem únikům. Tlak v síti poklesne a kompresor se zapne, aby doplnil uniklý objem, a pak se zase vypne. Tento cyklus se opakuje. K užitečném výsledku se dobereme, pouze když proběhne za dobu měření tcelk několik spínacích cyklů kompresoru.

Qvz – ztráty stlačeného vzduchu v m³/min Qk – množství stlačeného vzduchu dodávaného kompresorem t1 , t2, t3 ,t4, – doby provozu kompresoru v minutách tcelk – doba měření v minutách

Měříme průtok stlačeného vzduchu

Úniky můžeme také zjistit tím, že změříme průtok stlačeného vzduchu před spotřebičem a porovnáme ho s tím, kolik vzduchu dodává kompresor. O měření průtoku si přečtěte zde:
https://www.kompresory-vzduchotechnika.cz/poradna/mereni-prutoku-stlaceneho-vzduchu

Která místa jsou k únikům nejnáchylnější

Pokud zjistíte, že se vám kvůli únikům ztrácí velké množství vzduchu, pátrejte po tom, kudy vzduch uniká. Nejvíce vzduchu uniká na konci soustavy, tam, kde se vzduch spotřebovává. Proto se při hledání zaměřte spíše na konec soustavy.

Která místa jsou k únikům nejnáchylnější

Při hledání úniků se zaměřte na tato místa

 • Propouštějící rychlospojky a armatury (uzavírací ventily)
 • Propouštějící spojovací hadice ke spotřebičům stlačeného vzduchu
 • Použití zastaralých odvodů kondenzátu (plovoucích odvodů, časovačem řízení elektromagnetické ventily)
 • Zastaralé spotřebiče stlačeného vzduchu (např. překročení tlaku stlačeného vzduchu na vstupu nástroje)
 • "Zteřelé" spoje a rozpadlá těsnění pneumatických ovládacích prvků
 • Praskliny ve svarech
 • Nedotažená nebo uvolněná šroubení a přírubové spoje

Nejsnáze se zjistí úniky v bezprostřední blízkosti obsluhy. Ta si všimne, že vzduch uniká a upozorní údržbu. Americká společnost Ingersoll Rand zaznamenávala data o únicích v různých provozech a přišla na místa, kde se zjistí nejvíce úniků dat. Jak ukazuje graf, vypátrá se nejvíce úniků:

 • v jednotkách na úpravu vzduchu
 • v závitových spojích v místech napojení na pneumatická zařízení
 • ve ventilech užívaných k ovládání chodu jednoho nebo více pneumatických zařízení.

V těchto třech místech se identifikuje v průměru více než 80 % úniků v průmyslových podnicích.
Vzduch však uniká také v rychlospojkách a nástrčných spojkách různého typu.

graf úniku stlačeného vzduchu

Předcházíme únikům stlačeného vzduchu

 • Nestlačujte vzduch na příliš vysoký tlak
 • Nepoužívejte zastaralé spotřebiče
 • Kontrolujte pravidelně rozvod stlačeného vzduchu
 • Změřte, kolik vzduchu se v soustavě ztrácí
 • Pátrejte po místech úniku stlačeného vzduchu
 • Zjišťujte úniky poslechem nebo ultrazvukovým detektorem

Pátráme po místech úniků

 • Poslechem
  Unikající vzduch vydává hluk, který můžeme zaslechnout, pokud není provoz příliš hlučný. Zvuk vzduchu unikající z malého otvoru je ale uchem neslyšitelný, jeho frekvence je v oblasti ultrazvuku.
Proč neslyšíme úniky z malých otvorů? Zvuk jakožto akustické vlnění má různou frekvenci. Čím je zvuk vyšší, tím má i vyšší frekvenci. Lidské ucho je schopno slyšet zvuk o frekvenci nejvýše 20 kHz. Zvuk s frekvencí nad touto hranicí se nazývá ultrazvuk.
 • Ultrazvukovým detektorem netěsností 
  Mnohem spolehlivěji, než poslechem najdete místa úniků ultrazvukovým detektorem netěsností. Tento přístroj ignoruje hluk pozadí a objeví jen ultrazvukové signály, které vydává unikající vzduch. Jakmile detektor zaznamená ultrazvukové vlny, ukáže je displeji. U jednodušších přístrojů bez displeje se rozsvítí LED dioda. Některé přístroje převedou ultrazvuk na slyšitelný zvuk ve sluchátkách. Čím blíže je uživatel k místu úniku, tím silnější je signál. Detektory jsou vybaveny akustickou trubkou s mikrofonem. Detektor bývá uložen v úhledném kufříku i s veškerým příslušenstvím.

Vyhledávání netěsností pomocí detektoru netěsností ve třech krocích:

Vyhledávání netěsností pomocí detektoru netěsností ve třech krocích:

 1. Připevníme na přístroj akustickou trubku a připojíme sluchátka. Sluchátka si nasadíme na hlavu a procházíme provozem. Zaslechneme-li zvuk ve sluchátkách, postupujeme směrem, odkud se zvuk zesiluje. Takto zaměříme přibližně místo úniku.
 2. Na detektor připojíme nástavec nebo laserový vysílač a určíme přesně, kde vzduch uniká.

a) Zaměření místa úniku pomocí nástavce 1 b) Zaměření místa úniku laserovým paprskem

3. Na místo úniku naneseme mýdlovou vodu nebo speciální roztok. Bubliny potvrdí, že v tomto místě vzduch skutečně uniká.

4. Místo úniku označíme štítkem ho vyfotografujeme do protokolu, který pak slouží jako vodítko pro odstranění jednotlivých závad.

Hledání úniků ultrazvukovou detekční kamerou

K vyhledávání úniků můžeme použít také ultrazvukovou detekční kameru. Ta nám ukáže na barevném displeji místo úniku až na vzdálenost 20 metrů. Úniky jsou barevně rozlišeny podle závažnosti. Snímek místa je možné přenést ve formátu JPG do počítače včetně doplňujících informací jako jsou datum a čas měření, číslo snímku a naměřené hodnoty kvadratického průměru (RMS) a maxima (MAX) decibelů (dB).

Hledání úniků ultrazvukovou detekční kamerou

Pořiďte si detektor netěsností nebo si nechte netěsnosti zjistit od specializovaných firem

Pravidelná kontrola netěsností se jistě vyplatí. V rozsáhlejších soustavách stlačeného vzduchu je vhodné mít vlastní ultrazvukový detektor stále po ruce. Máte-li pocit, že se vám koupě detektoru nevyplatí, můžete si objednat detekci netěsností objednat jako službu.