pneumatický válec

Pokud chceme převést stlačený vzduch na mechanický pohyb, potřebujeme pneumatický válec. Jde tedy o zařízení, které převádí energii stlačeného vzduchu na pohyb nejen lineární, ale i otočný nebo kyvný. Navíc je využití takových válců mnohem vhodnější, než u hydraulických kolegů, kde může dojít ke ztrátě kapaliny a znečištění okolí - v čistých provozech nemyslitelné.

Jak válce fungují? Tlak stlačeného vzduchu působí na pístní tyč, která vykonává následný pohyb. Při zástavbě válce musíme brát ohled na jeho rozměry a konstrukční ohledy a je dobré, řídit se technickými výkresy. Válce se dále rozdělují na jednočinné a dvojčinné, dle toho, jak jsou pohyby pístní tyče realizovány. Do jednočinného se přivede pro jeden pohyb vzduch a druhý pohyb je vykonán mechanicky, vlastní vahou nebo třeba pružinou. Dvojčinné válce realizují všechny pohyby za působení stlačeného vzduchu. Výhodou takových válců je využití mnohem větší škály zdvihů, než u jednočinných.

Pneumatické válce pracují obecně s tlaky 2 bary až 16 barů (0,2 až 1,6 Mpa) a hodí se pro ovládání chapadel, periferních prvků robotů a zařízení automatizovaných pracovišť, například v potravinářství a všude tam, kde není vhodná hydraulika. 

Jak nejlépe pneumatický válec vybrat vám poradíme v tomto článku: Jak správně vybrat pneumatické válce