tlakový spád

V dynamice proudících médií se často setkáváme s tlakovým spádem. Jde o pokles tlaku na jednotku délky podél trasy průtoku - to si lze snadno představit například při proudění média potrubím nebo dýzou. Nejednotné tlakové spády často označují problémy, například zpožděné tavení průtoku, přehuštění vedoucí ke švu nebo nedohuštění vedoucí k rozsáhlému smrštění. Dynamika proudících médií se dá počítat. Pro laika jsou však rovnice poměrně obtížné.

Tlakový spád velmi souvisí s rozvody stlačeného vzduchu, o kterých píšeme v naší poradně: Rozvody stlačeného vzduchu