tlakový spínač

Tlakový spínač v kompresoru hlídá vháněný stlačený vzduch do vzdušníku tak, aby byl takový tlak ve vzdušníku, jaký potřebujeme. Když tlak klesne pod spodní mez, tlakový spínač sepne elektrický obvod, který zapříčiní uvedení elektromotoru pohánějícího kompresor do chodu. Jakmile elektromotor dotlakuje vzduch na požadovanou hodnotu - horní mez, obvod se vypne. Tento mechanismus můžete sledovat vždy, když stlačený vzduch z kompresoru využíváte po delší dobu a kompresor z klidového režimu najednou začne "vrčet". Tento koloběh se neustále opakuje, když se tlak vzduchu ve vzdušníku dostane opět pod spodní hranici. 

Veškeré informace o tlakových spínačích najdete na naší poradně: Jak na tlakové spínače