Potrubní systém AIRnet

Rozvody vzduchu

Potrubní systém AIRnet je tvořen výhradně z materiálů, které nepodléhají korozi, což přináší následující výhody:

 • eliminace rizika znečištění
 • stlačený vzduch je dodáván v konstantní kvalitě od kompresoru až do místa jeho využití
 • zajišťuje požadovaný tlak v potrubním systému
 • snižuje náklady na údržbu potrubí
 • chrání před možnými výpadky ve výrobě

Úspory se systémem AIRnet

Použití perfektně hladkého povrchu uvnitř částí systému AIRnet zajišťuje:

 • žádnou cirkulaci vzduchu
 • minimální tlakový spád
 • žádné plýtvání energií spotřebovanou na výrobu vzduchu

Kompletní řešení

Potrubní systém AIRnet nabízí kompletní řešení dodávky vzduchu od kompresoru až ke koncovému odběrnému místu. Systém je tvořen hliníkovými trubkami a polymerovými spojkami o světlostech od 20 do 100 mm (3/4" až 4"). V rámci tohoto katalogu naleznete dimenze pouze do rozměru 63 mm. Dále systém obsahuje celou řadu potřebného montážního příslušenství.

Vysoká kompatibilita

 • lze napojit na jakýkoliv stávající potrubní systém
 • umožňuje budoucí úpravy a rozšíření potrubí
 • systém AIRnet je neustále vyvíjen a  rozšiřován

Vysoká odolnost materiálu

Potrubní systém AIRnet je odolný vůči korozi, mechanickým otřesům, teplotním výkyvům
a povětrnostním podmínkám.

Rychlá instalace

 • hliníkové trubky používané systémem AIRnet jsou velmi robustní a přitom lehké a se snadným opracováním při jejich řezání
 • systém může být instalován zpravidla jedním technikem a to bez speciálního zaškolení
 • polymerové spojky zajišťují perfektní spojení a pro spojování systému není třeba svařování, lepení nebo lisování
 • rozměry do průměru 25 mm (1") lze spojit ručně a přitom s perfektní těsností
 • ihned po montáži lze rozvod natlakovat, což snižuje zbytečnou dobu čekání na zahájení provozu

Flexibilní umístění

AIRnet umožňuje snadnou montáž, demontáž a díky tomu opětovné použití, rychlé možnosti rozšíření a plnou kontrolu nad rozvody.

Minimum úniků

 • těsnící kroužky zajišťují vzduchotěsnost
 • odolnost proti vibracím
 • bez rizika koroze
 • snadná údržba systému
 • žádné plýtvání energií

Konstrukce tvarovek systému AIRnet

Rozvody vzduchu

Konstrukce pro silné dotažení

Nová konstrukce zvyšující možnost dotažení, sílu a bezpečnost (za použití kroužku z nerezové oceli)

Specifický tvar dotahovacího kroužku

Zářezy na kroužku umožňují zajistit těsné spojení a to bez poškození kroužku

Specifický tvar těla tvarovky

Velmi velký vnitřní průměr těla eliminuje účinky proudění vzduchu a výrazně přispívá ke snížení tlakového spádu

Specifické vedení na vstupu do tvarovky

Pro snazší vložení trubky a perfektní zarovnání trubky ve spojce

Označení dílů

Na výrobku je vyraženo číslo tvarovky a průměr

Snadné a rychlé spojování

AIRnet používá jediný způsob montáže pro všechny průměry pro zajištění co nejkratší doby montáže, od 1,5 minuty
při nejmenších až do 4 minut při největších průměrech.

Rozvody stlačeného vzduchu

AIRnet 10 letá záruka

Díky vysoké kvalitě potrubního systému AIRnet poskytujeme zákazníkům 10 letou záruku na spojky a hliníkové trubky AIRnet a to na jakékoliv škody vyplývající z vad materiálu.

Podmínky pro uplatnění záruky:

 • Používejte pouze originální náhradní díly
 • Proveďte instalaci podle instrukcí a pokynů výrobce
 • Chraňte potrubní systém AIRnet proti otřesům, vibracím a korozivnímu prostředí
 • Poškozené díly musí být předloženy pro kontrolu a řešení reklamace
 • Záruka na systém AIRnet je omezena pouze na náhradu komponentů
 • Reklamační žádosti řeší výhradně dovozce systému nebo jím pověřené servisní středisko
 • Tato 10 letá záruka je omezena na poskytnutí nové spojky nebo potrubí a je předmětem našeho rozhodnutí, zda se jedná o závadu způsobenou výrobní vadou

AIRnet vs. tradiční pozinkované trubky

Rozvody stlačeného vzduchu

Systém AIRnet

Běžné pozinkované trubky

 • hladký povrch
 • nízký koeficient tření
 • nízký pokles tlaku (např. u potrubí o délce 400 m a světlosti 50 mm / 2" je při tlaku 7 bar a průtoku 110 l/s tlakový spád pouze 0,2 bar)
 • korozivzdorné hliníkové trubky a polymerové tvarovky
 • žádné riziko koroze při řezání hliníku a velmi nízké úniky vzduchu skrze materiál tvarovky či trubky
 • nízká hmotnost trubek (např. u průměru 50 mm váží trubka pouze 5 kg)
 • rychlé řezání hliníkových trubek
 • rychlé a snadné odhrotování trubek; trubky lze snadno nasunout do spojek
 • spojky mohou být dotaženy ručně a zabezpečeny klíčem
 • úpravy rozvodů jsou snadné: armatury a trubky mohou být jednoduše demontovány a znovu použity
 • standardní modré (stlačený vzduch) nebo zelené (inertní plyny) trubky pro snadnou identifikaci potrubí
 • drsný povrch
 • koeficient tření je téměř dvojnásobný
 • vysoký pokles tlaku (např. u potrubí o délce 400 m a světlosti 50 mm / 2" je při tlaku 7 bar a průtoku 110 l/s tlakový spád 0,37 bar)
 • ochrana proti korozi závisí na kvalitě galvanizace
 • při řezání trubek je porušena galvanizace; v místech, kde může být usazen kondenzát hrozí vysoké riziko úniků vzduchu
 • vysoká hmotnost trubek (např. u průměru 50 mm váží trubka více než 25 kg)
 • velmi dlouhá doba ručního řezání, elektrický nůž může vytvořit kovový prach
 • k montáži je zapotřebí zkušeností, aby se vytvořilo perfektně těsné spojení
 • pozinkované spojky je třeba dotáhnout pomocí klíče, riziko úniků závisí na kvalitě závitu
 • úpravy rozvodů jsou často obtížné: po demontáži se musí trubky řezat, vyměnit, nasadit a znovu namontovat do okruhu
 • trubky je třeba dodatečně nabarvit
Airnet tvarovka rozvodu vzduchu

Airnet tvarovka rozvodu vzduchu