Používejte výhradně kvalitní vzduch!

Perfektně upravený stlačený vzduch je základem spolehlivého a bezproblémového využití. Stlačený vzduch obsahuje pevné nečistoty nasáté kompresorem, vlhkost a zbytkový olej z kompresoru. Všechny tyto tři složky spolu interagují a vytvářejí agresivní emulzi nazývanou kondenzát, která může výrazně poškozovat potrubní systémy a výrobní či řemeslné technologie. Důsledkem používání nekvalitního vzduchu obsahujícího kondenzát je snížená životnost technologií, vyšší náklady na výrobu vzduchu díky nadměrnému tlakovému spádu, časté poruchy a neplánované odstávky a investice do servisu či nových zařízení. V našem programu naleznete mnoho zařízení pro efektivní řešení problematiky úpravy vzduchu.

kvalitní stlačený vzduch

Kvalita stlačeného vzduchu podle ISO 8573.1

Kvalita stlačeného vzduchu je řešena normou ISO 8573.1, která udává různé třídy kvality vzduchu v závislosti na maximálním přípustném množství prachu, vody a oleje obsažených ve stlačeném vzduchu. Kvalita vzduchu je celkově charakterizována kombinací tří čísel určených podle následujících tabulek:

Stupně čistoty vzduchu

Třída dle
ISO 8573-1
Prach Voda OLEJ
Rozměr Koncentrace Rosný bod Obsah vody Koncentrace
1 0,1 μm 0,1 mg/m³ -70 °C 0,003 g/m³ 0,01 mg/m³
2 1 μm 1 mg/m³ -40 °C 0,11 g/m³ 0,1 mg/m³
3 5 μm 5 mg/m³ -20 °C 0,88 g/m³ 1,0 mg/m³
4 15 μm 8 mg/m³ +3 °C 6,0 g/m³ 5 mg/m³
5 40 μm 10 mg/m³ +7 °C 7,8 g/m³ 25 mg/m³
6 - - +10 °C 9,4 g/m³

 

Filtrační schopnost:

 Série Filtrace *
μm
Efektivita
%
Zbytkový olej *
mg/m³
Tlaková ztráta Třída dle ISO 8573.1
mbar Prach Olej
AFP 3 99,9 - 40 3 -
AFM 0,1 99,9 0,1 80 1 2
AFS 0,01 99,9999 0,01 90 <1 1
AFA - - 0,005 120 - <1
*) referenční podmínky: tlak 7 bar, teplota +20 °C

Správná volba pro lepší výrobu

Pro každou aplikaci je třeba jiné kvality stlačeného vzduchu. Vyberte si vždy takovou kvalitu vzduchu, kterou
potřebujete přesně pro Vaši výrobu a zajistěte její úroveň pomocí patřičných zařízení pro úpravu vzduchu.

Kvalitní vzduch tlak

SUCHÝ VZDUCH

 • průmyslové systémy
 • měřící systémy
 • kvalitní lakování

BEZOLEJOVÝ VZDUCH

 • farmacie, potravinářství,
  chemický průmysl,
  obalová technika
 • galvanické aplikace
 • fotografické laboratoře

BEZOLEJOVÝ VZDUCH

 • pneudoprava
 • průmyslové lakování
 • řídící systémy
 • laserové řezání

SERVISNÍ VZDUCH

 • pneumatické nářadí
 • tryskání
 • stavebnictví