Hospodaření s energií dle ISO 50001

Měření průtoku v soustavách stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch je po zemním plynu a elektřině nejvyužívanější formou energie, zároveň patří mezi ty nejdražší. V Evropě se na jeho výrobu připadá 10 % vyrobené energie, celkem 80 TWh, což je výkon pěti „Temelínů." Proto je potřeba dbát o to, aby kompresory běžely co nejúsporněji.

Ke sledování spotřeby v podnicích vybízí platná norma s názvem „ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií". Dlouhý název normy se obvykle zkracuje na ISO 50001. V normě je podrobně popsáno, co konkrétně má podnik udělat, aby měl pod kontrolou spotřebu svých strojů a zařízení. Jde vlastně o to zavést si tzv. systém managementu hospodaření s energiemi, který je možné si dát certifikovat.

ISO 50001 a stlačený vzduch od kompresoru

Jak získat certifikát dle ISO 50001?

Certifikaci mohou provádět jen oprávněné osoby – jejich seznam najdete zde: http://www.mpoenex.cz/experti/ExpertList.aspx. Tito specialisté jsou schopni firmu celým postupem provést a poradit, co vše je potřeba udělat, aby mohl certifikát vydat. Pomohou také s žádostí o finanční podporu na zavedení systému managementu hospodaření s energiemi.

Je certifikace podle normy ISO 50001 povinná?

Povinnost mít systém managementu hospodaření s energií certifikovaný dle ISO 50001 mají jen velké podniky (s více než 250 zaměstnanci nebo ročním obratem nad 50 mil. €),

... ale malé a střední podniky, které si dobrovolně zavedou systém managementu hospodaření s energií, mohou žádat o podporu na studii a audit hospodaření s energií z prostředků Evropské unie.

  • Malému podniku (do 49 zaměstnanců) může být z prostředků Evropské unie proplaceno až 70 % nákladů vynaložených výdajů,
  • Střednímu podniku (50 až 249 zaměstnanců) až 60 % ze vynaložených výdajů.
  • Maximální absolutní výše podpory na studie činí 350 000 Kč.

Tyto finanční prostředky z EU spravuje a přiděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: www.mpo.cz.

Certifikát dle ISO 50001 otevírá cestu k dotacím na nové technologie

Výhody certifikátu dle ISO 50001:

  1. Dlouhodobě se sníží účet za energie.
  2. Podniky s certifikovaným systémem managementu hospodaření s energií spíše dosáhnu na dotace na nové technologie. Ty totiž bývají pro firmy bez certifikátu dle ISO 50001 omezeny.

Až do roku 2020 bude probíhat dotační program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Program je vedený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a podle něj bude navýšeno bodové hodnocení v žádosti o dotaci každé organizaci s certifikovaným systémem managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001.

Podrobnosti o programu OP PIK:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/default.htm