Jak a proč dělat správně údržbu kompresorů

Jak a proč dělat správně údržbu kompresorů

Od kompresoru čekáme, že bude spolehlivě a hospodárně dodávat stlačený vzduch pro náš provoz nebo pro naši dílnu. A máme-li kvalitní stroj a dobře se o něj staráme, tak se nám toto očekávání splní. Kdo dbá na údržbu kompresoru je odměněn spolehlivou dodávkou stlačeného vzduchu bez výpadků. 

Plány údržby

Dodavatelé kompresorů péči o kompresor usnadňují tím, že v dokumentaci uvádějí plány údržby. V plánu je uvedeno, které údržbářské práce se mají provést po určité době provozu nebo poté, co má kompresor za sebou určitý počet provozovaných motohodin.

Řídicí systém sleduje intervaly údržby

Pokud máme kompresor vybavený pokročilou řídicí jednotkou např. typu ES4 000 Basic, ES4 000 Standard, můžeme být v klidu. Tato jednotka nám připomene, že se blíží čas potřebné údržby. Jednotka sleduje, kolik motohodin od poslední údržby již kompresor
"odpracoval," a podle nastaveného plánu údržby vydá varovné hlášení.

Kromě teploty a tlaku zobrazují řídicí jednotky ukazatel lhůty údržby a přímo na displeji je názorně indikována i případná porucha. Řídicí systém je schopen také blokovat provoz v případě hrozícího poškození (např. při překročení teploty oleje, provozní teploty
kompresoru, při nesprávném směru otáčení apod.).

Plán údržby pístového kompresoru

Údržba pístových kompresorů

Při údržbě pístových kompresorů se můžeme řídit intervaly údržby v této tabulce:

Údržba pístových kompresorů

Sací filtry

Z tabulky je vidět, jak velkou pozornost je potřeba věnovat filtru na sací straně kompresoru. Přes něj proudí do kompresoru vzduch z okolního prostředí. Sací filtr musí být stále čistý. Je-li zanesen nečistotami, sníží se výkonnost kompresoru. Jestliže se filtr dokonce protrhne, mohou se do ústrojí kompresoru dostat nečistoty a poškodit ho. Filtry je potřeba udržovat čisté, průchodné. Pravidelně je proto čistíme. Pokud již filtr vyčistit nelze, nebo je poškozený, je nutné vyměnit vložku filtru. Jak rychle se filtr zanese, to závisí na prostředí, v němž kompresor pracuje. Veškeré filtry můžete také zakoupit v sekci Sací filtry pro kompresory.

Olej do kompresoru

Podle olejoznaku či pomocí měrky zjišťujte, jestli je v kompresoru dostatek oleje a pravidelně ho doplňujte. Při výměně oleje musí být kompresor odpojen od elektrické sítě a musí být "bez tlaku". Při vypouštění starého leje z kompresoru počítejte s tím, že může být horký, proto postupujte opatrně. Používejte výhradně oleje doporučované výrobcem, které mají potřebnou viskozitu a jiné vlastnosti. Veškeré oleje můžete zakoupit i v našem internetovém obchodě v sekci příslušenství pro kompresory - oleje.

Olej do kompresoru

Zpětný ventil

Do pravidelné údržby profesionálních kompresorů patří kontrola a výměna zpětného ventilu. Zpětné ventily se umísťují mezi kompresor a tlakovou nádobu. Mají za úkol zabránit proudění vzduchu ze vzdušníku zpět do kompresoru. V sekci ventily a válce je najdete nabídku zpětných ventilů: Zpětné ventily.

Zpětné ventily pro kompresory 

Ventilové desky

U profesionálních kompresorů je třeba při údržbě dbát o to, aby byly v dobrém stavu ventilové desky a jejich utěsnění. V e-shopu je najdete v sekci Ventily a příslušenství.

Vypouštění kondenzované vody ze vzdušníku

V tlakové nádobě (vzdušníku) se může při provozu kompresoru hromadit kondenzovaná voda. To může narušit bezchybný a hospodárný chod kompresoru, protože kompresor pak musí častěji spínat. Voda může dokonce vniknout do potrubí či hadic. Proto vzdušník pravidelně kontrolujte a vodu vypouštějte pomocí odpouštěcího ventilku na spodní stěně vzdušníku. Pokud se nechcete o odpouštění starat, instalujte inteligentní odpouštěč kondenzátu. Tento automatický prvek se o odpouštění postará za Vás.

Vypouštění kondenzované vody ze vzdušníku

Údržba šroubových kompresorů

U šroubových kompresorů se provádí tři typy servisu:

  • servis A se provádí jednou za rok nebo po 2 000 motohodinách provozu
  • servis B se provádí jednou za dva roky nebo po 4 000 až 6 000 motohodinách provozu
  • servis C se provádí jednou za tři roky nebo po 8 000 až 12 000 motohodinách provozu

Například u kompresoru značky Mark se během servisu A a B provedou tyto operace:

Například u kompresoru značky Mark se během servisu A a B provedou tyto operace:

Intervaly údržby šroubových kompresorů různých typů

Intervaly údržby šroubových kompresorů různých typů

Servis nebo opravu šroubového i pístového kompresoru svěřujeme obvykle do rukou autorizovaného servisu. Ten dodá také originální náhradní díly. Pro objednání servisu prosím použijte náš e-mail: info@kompresory-vzduchotechnika.cz . Pokud potřebujete náhradní díly kompresorů, vždy uvádějte číslo a značku stroje. Nejlepší je přiložit také fotografii porouchaného dílu. Jednoduché náhradní díly můžete zakoupit v sekci: Příslušenství pro kompresory.

Údržba zařízení na úpravu vzduchu

Kondenzační sušičky jsou nenáročné na údržbu. Stačí jednou za rok vyčistit kondenzátor, případně zkontrolovat a vyměnit těsnění odpouštěče.

Adsorpční sušičky vyžadují péči o tlumiče hluku a soustavu ventilů. Dále je potřeba pravidelně vyměňovat náplně se sušicím materiálem (adsorbentem).

Sloupce s aktivním uhlím jsou používané pro sušení v náročných provozech (potravinářství). Jednou za šest měsíců kontrolujeme diferenční tlak na indikátoru, jednou za rok vyměníme náplň s aktivním uhlím.

Cyklónové odlučovače mohou správně odstranit olej z vysušeného vzduchu pouze v případě, že mají čistou filtrační vložku, tu je potřeba měnit alespoň jednou za rok.

Filtry ISO 8573.1 se používají pro odloučení hrubých nečistot, oleje a vlhkosti ze vzduchu. Svou funkci mohou plnit jen pokud nejsou zaneseny. Proto je potřeba vyměňovat pravidelně filtrační vložky (jednou za půl roku nebo jednou za rok podle typu).

Rozsah údržby

Údržba odpouštěčů a separátorů

Odpouštěče kondenzátu je potřeba pravidelně čistit, přetěsňovat.

Separátory, které oddělují vodu od oleje, musí mít vždy funkční náplň, tu je potřeba nejméně jednou za rok vyměnit.

Údržba odpouštěčů a separátorů

Revize tlakových nádob – vzdušníků

Revizi vzdušníků není radno podcenit. Vzdušníky jsou totiž tlakové nádoby a pro ty platí zvláštní bezpečnostní předpisy.

Normy pro provoz tlakových nádob ČSN EN 286-1 a ČSN 690010 stanoví, že každá tlaková nádoba kruhového průřezu o objemu větším než 5 litrů s provozním přetlakem vyšším než 0,07 MPa musí být opatřena platným pasportem (revizní knihou), který vystavuje výrobce, dovozce tlakových nádob nebo osoba s příslušným oprávněním. Pro vzdušníky jsou předepsány intervaly revizních úkonů:

Revize tlakových nádob – vzdušníků