Konektivita šroubových kompresorů

Zařízení ICONS POSKYTNE STÁLÝ PŘEHLED o tom jak kompresor pracuje

Výpadky kompresorů stlačeného vzduchu nejsou v průmyslových provozech nic příjemného. Mohou vyřadit z provozu celou linku nebo pracoviště, způsobit nepříjemné ztráty a pocuchat nervy vedoucích. Proto se vyplatí stav kompresorů bedlivě sledovat a nezanedbávat jejich údržbu. Má-li být provoz kompresoru skutečně úsporný, neměl by příliš často běžet na prázdno.

Pokud Vám leží na srdci kondice Vašeho kompresoru, instalujte si speciální zařízení s názvem ICONS (Intelligent CONnectivity System). ICONS bude bdít nad tím, jak efektivně kompresor pracuje, zdali potřebuje hned nebo v blízké budoucnosti údržbu nebo servis. Získáte cenné informace o tom, jaký je poměr běhu kompresoru naprázdno a v zátěži.

Proč ICONS? Protože přehled o provozu strojů přináší zisk!

Přínosy systému ICONS

 • Monitorování technologie
  Mít všechny stroje pod kontrolou, to se dneska v průmyslu stává příkazem doby. Nebude to trvat dlouho a všechny stroje budou propojeny a sledovány z počítačů vedoucích provozů a servisních techniků. Stroje budou takřka pod drobnohledem. Kompresory nezůstanou pozadu.
 • Transparentnost a kontrola nákladů
  Budete vědět, v jakém stavu je kompresor, jak rychle se opotřebovává. A snadno si uděláte obrázek o současných i budoucích nákladech. Snadno si naplánujete údržbu a budete také vědět, kolik bude stát.
 • Včasná údržba a dodávka náhradních dílů
  Dodavatelé kompresorů mohou svým zákazníkům na základě informací z ICONS nabízet včas vhodné údržbářské zásahy a náhradní díly.
 • Úspory a jasné plánování
  Provozovatelé kompresorů ušetří náklady na zjišťování stavu stroje. Další úspory přinese jasné plánování servisu a údržby.

Bez zařízení a služby ICONS přichází údržbář mnohdy pozdě

Bez zařízení a služby ICONS přichází údržbář mnohdy pozdě

Jak sledovat kompresory pro stlačený vzduch pomocí ICONS?

Ve třech krocích získáte přehled o provozu svého kompresoru:

 1. Instalujte si hardware ICONS.
 2. Připojte se ke službě ICONS registrací se na webovém serveru http://www.connectivityicons.com
 3. Zvolte si jeden z režimů služby ICONS: RIGHTIME (zdarma) nebo UPTIME (s ročním poplatkem).
 4. Za odměnu získáte prodlouženou záruku na svůj kompresor

1) Instalace hardwaru ICONS

Zařízení ICONS lze objednat:

 • do nových strojů jako volitelnou variantu,
 • do již instalovaných strojů jako instalační sadu.

Jak vidíte na druhém obrázku, jednotka ICONS se instaluje do rozvaděče a je spojena s řídicí jednotkou kompresoru přes linku Ethernet nebo sběrnici CAN v závislosti na typu této řídicí jednotky. Anténa se namontuje do horní části kompresoru. Ta odesílá data o kompresoru na webový server servisní organizaci.

Propojení šroubového kompresoru pomocí ethernet připojení

Pro které kompresory lze ICONS použít?

Systém ICONS můžete instalovat ke všem kompresorům s řídicími jednotkami typu Mk4 a Mk5.

Typy kompresorů s jednotkami Mk4 a Mk5

Typy kompresorů s jednotkami Mk4 a Mk5

Složení instalačních sad ICONS pro instalované stroje

Obsah sady pro jednotky Mk4 Obsah sady pro jednotky Mk5

2. Jak se připojit ke službě ICONS?

Na http://www.connectivityicons.com

Poté co je ICONS zprovozněn vytvořte si účet zákazníka.

 • Ve webovém prohlížeči přejděte na http://www.connectivityicons.com
  (Použijte prohlížeče Internet Exporer 9, Firefox 3.6, Chrome 11. Opera 11, Safari 5 nebo vyšší nebo mobil s operačním systémem iOS Safari, Chrome Android 3+ nebo vyšším)
 • Po registraci obdrží zákazník e-mailem uživatelské jméno a heslo.
 • Máte-li dotazy, volejte na +420 606 233 233.
2. Jak se připojit ke službě ICONS?

3. Jste zaregistrováni? Máte svůj účet?
Vyberte si jeden z režimů služby ICONS a začněte ji využívat!

 • režim RIGHTIME bez poplatku
 • režim UPTIME s ročním poplatkem

ICONS –režim RIGHTIME

V režimu RIGHTIME Vám budou bezplatně poskytovány tyto informace o stavu kompresoru stlačeného vzduchu:

 • přehled událostí o stavu stroje (bez okamžitého hlášení)
 • přehled o parametrech stroje
 • stav údržby
 • vytížení
 • poměr mezi chodem naprázdno a chodem v zátěži
 • stav MH
 • zbývající MH do další údržby
 • update informací o stroji 1× týdně
 • informační e-mail 1× měsíčně
ICONS –režim RIGHTIME

ICONS – režim UPTIME

V režimu UPTIME zaplatíte roční poplatek a budete mít stále přehled o tom, co se s kompresorem děje.

 • přehled událostí o stavu stroje
 • hlášení chybových událostí na e-mail
  + odeslání SMS – obsahuje datum a čas události (jak uživateli, tak servisní organizaci)
 • možnost rozkliknout si podrobnosti o události
 • přehled o parametrech stroje
 • stav údržby
 • vytížení
 • poměr mezi chodem naprázdno a chodem v zátěži
 • stav MH
 • zbývající MH do další údržby
 • informace o dostupnosti a výkonu
 • update informací o stroji každých 5 minut
 • informační email 1× měsíčně
Šroubové kompresory a jejich využití v provozu

4. Prodloužení záruky na 5 let

Dobrá zpráva pro uživatele kompresorů značky Mark!
Po ukončení běžné záruční doby dva roky nabízíme ještě další tři roky záruky zákazníkům, kteří využívají službu ICONS v režimu UPTIME.

Prodloužená záruka platí na tyto díly:

 • hlavní elektromotor, vzduchový a olejový chladič
 • olejový zásobník, elektronickou jednotku, frekvenční měnič

Prodloužená záruka kryje:

 • cenu těchto dílů,
 • dopravu

Ze záruky jsou vyloučeny tyto díly a služby:

 • šroubový blok
 • spotřební materiál (filtry, olej, rohože, hadice, ventily, ...)
 • práce a doprava techniků

Prodlouženou záruku poskytneme zákazníkům, kteří o své kompresory náležitě pečují a splňují tyto podmínky:

 • Zákazník má instalován systém ICONS a používá ho v režimu UPTIME.
 • Dodržuje pravidelné údržby.
 • Údržba je prováděna naší firmou nebo pověřenou servisní organizací.
 • Při údržbě se používají výhradně originální díly a maziva.
 • Kompresor je provozován ve vhodném pracovním prostředí.
 • Stroj musí být instalován na území České nebo Slovenské republiky.