Jak vybrat vhodnou ofukovací pistoli ?

Na první pohled se může zdát, že výběr ofukovací pistole je naprosto snadný a nelze při něm udělat chybu. Myslet si ale, že jsou všechny ofukovací pistole stejné nebo podobné by byl velký omyl. A přesně z toho důvodu se na mnoha pracovištích setkáváme s nevhodně vybranými typy pistolí, jejichž používání může mnohdykrát ohrozit okolní spolupracovníky nebo samotnou osobu používající pistoli na ofukování.

Právě kvůli mylnému přesvědčení, že se od sebe jednotlivé typy ofukovacích pistolí nijak zásadně neliší vznikl tento článek, aby vám pomohl vybrat vhodný model pro vaši aplikaci. To, že se můžeme setkat s poměrně odlišnými modely ilustruje i cenové rozpětí jednotlivých pistolí na našem eshopu. Jednoduché plastové modely začínají už na cenovkách o vyšších desítkách korun, kované modely končí u hrany 2000 Kč. Foukají však všechny stejně a mají i stejnou spotřebu stlačeného vzduchu?

Ofukovací pistole a použití

Provedení

Na trhu se objevují tři nejčastější provedení pistolí. Tělo bývá buď plastové (například z tvrzeného polyamidu), z hliníkového odlitku nebo z kovaného hliníku (maximální kvalita a odolnost). Ocel se v tomto případě nepoužívá, protože by se negativně podepsala na váze pistole. Tento kov využívají pouze některé komponenty, které naopak musí být maximálně odolné, pokud pistole spadne z pracovní plochy na podlahu a obecně, pokud je s ní nešetrně zacházeno. Mluvíme hlavně o trysce a o páce, jejichž poničení by se podepsalo na celkové funkčnosti pistole.

Někomu může připadat, že plastové provedení působí jako hračka pro děti, ale v některých případech má mnoho výhod. Jsou totiž aplikace nebo prostory, které zužuje nepříznivá teplota. Pokud by bylo tělo pistole hliníkové, mohla by tato slitina nechráněnou ruku i pěkně popálit nebo naopak nepříjemně studit. Bezpečnost práce, jak jistě víte, v mnoha výrobních prostorách nedoporučuje či zakazuje nošení rukavic, které by se mohly namotat - třeba do vřetena soustruhu nebo na frézu. Zde potom stojí za zvážení pořízení plastového výrobku,  především pokud je vystaven nepříznivým teplotám, omezující komfort obsluhy.

Pistole v plastovém provedení samozřejmě nezaručí tak dlouhou životnost, hlavně když s nimi není šetrně zacházeno. V domácí dílně toto samozřejmě není na pořadu dne, ale jakmile se jedná o použití ve výrobní hale, kde se například vyfoukávají od špon odlitky a z nich špatně zavěšená pistole často padá na podlahu, měla by být plastová varianta automaticky vyloučena. Pracovníci alespoň nebudou stále muset chodit za nadřízenými a poptávat další nové pistole. Zůstaňme ještě chvíli u vyfoukání špon v následující kapitole.

Ofukovací pistole provedení

Trysky ofukovacích pistolí

Pokud se u výběru ofukovací pistole držíte striktně cenově při zemi, může se stát, že se ochudí o možnost volitelné trysky. Ty úplně nejlevnější modely totiž disponují pouze zalisovaným kovovým prodloužením, které funguje jako jednoduchá tryska bez možnosti  jakékoliv regulace. Jak můžete tušit, pistole s výměnnou tryskou jsou mnohem praktičtější. S výměnou trysky tak můžete měnit tvar paprsku, ale i snižovat hlučnost nebo se chránit proti odletujícím nečistotám.

Druhy trysek:

  • základní tryska (centrálně umístěný otvor, rovnoměrný proud)
  • prodloužená tryska (rovné nebo zahnuté zakončení, vhodná pro vyfoukávání nečistot z těžko dostupných otvorů - běžně z děr a kapes po frézování)
  • bezpečnostní tryska se vzduchovým štítem (boční vrtání rozděluje paprsek a vytváří ochranný vzduchový štít, zamezující odlétávání malých nečistot směrem k obsluze, zvyšuje spotřebu vzduchu)
  • Ofukovací pistole provedení (uvnitř se nachází speciální vložka ze svinutého/sintrovaného bronzu, která odděluje a zpomaluje část proudu vzduchu pro snížení hluku z 90 až na 70 dB)
  • tryska s regulací (umožňuje nastavit ideální průtok pro konkrétní aplikace, snižuje tak náklady na spotřebu stlačeného vzduchu)
  • plochá tryska (pro procesní ofukování v průmyslových aplikacích, proud je rozdělen do více kanálů, ústících v ploché zakončení, které je nejčastěji plastové)
  • injektorová tryska (trysku s extrémním výkonem díky přisávání a strhávání vzduchu z okolní atmosféry do proudu vzduchu z pistole. Pomocí přisávacího efektu je potom mnohem větší průtok vzduchu)

Trysky pro ofukovací pistole

Páky a regulace síly ofuku

Častým nešvarem na mnoha pracovištích je zbytečně velký tlak vzduchu pro ofukovací pistole. Je to ten případ, kdy je doslova cítit odpor pistole směrem k ruce při stlačení páky.  Při těchto projevech se může stávat, že se nečistoty místo odfouknutí doslova rozptýlí po celé dílně nebo se zasekají do velmi nepřístupných míst. Naštěstí existuje několik řešení, jak ofuk regulovat. Jedním takovým je pak pistole s potenciometrem/regulátorem. Tyto typy poznáte ihned - mají zabudovaný otočný potenciometr v přímce s pístkem páky. Je umístěný nejčastěji nad rukojetí. Protože se v dílnách šetří kolikrát na nesprávných místech, jsou nejpoužívanější i přes výhody regulátoru obyčejné pistole pro ofukování, fungující na principu on-off, tedy bez náběhu - buď nefoukají, nebo foukají plným proudem.

Jak regulovat sílu ofuku jiným způsobem?

Dalším neblahým efektem nevhodně velkého tlaku je samozřejmě spotřeba stlačeného vzduchu a náklady navíc s tím spojené. Pokud samotný regulátor nemá pistole či tryska, můžeme situaci vyřešit ještě jedním elegantním způsobem. Na přívod ofukovací pistole totiž stačí připojit regulátor. Ten zajistí konstantní výstupní tlak, čímž dokáže postupem času ušetřit tisíce korun, které by jinak protekly tryskou. Každý regulátor má uvedeno, jaký maximální tlak do něj může vstupovat a jaký je konstantní tlak na výstupu (uveden jako pracovní tlak).

Bezpečnost práce ofukovacích pistolí a alternativy

Ofukovací pistole je jednoduché zařízení, které dokáže stejně tak jednoduše zranit obsluhu nebo okolní spolupracovníky. Všude, kde se nečistoty vyfoukávají pod tlakem by měla mít obsluha brýle či štít a všichni v okolí by měli být na ofukování upozorněni. Zamezit rozmetání mechanických nečistot do širokého okolí, kde může špona někoho ohrozit, má zamezit správně nastavený tlak. Riziku předchází i bezpečnostní trysky nebo instalace deflektoru mezi trysku a pistoli. Deflektor mohou mít i prodloužené trysky. Pokud jsou rizika i tak příliš vysoká, stojí za zvážení použití kartáče místo ofukovací pistole nebo jakákoliv jiná ruční metoda čištění. Může být sice zdlouhavá, ale nevytváří žádné riziko.