Program průmyslových filtrů

Program průmyslových filtrů

Filtrování stlačeného vzduchu předepisuje norma ISO 8573-1

Nečistoty v atmosférickém vzduchu jsou velkým nepřítelem rozvodu stlačeného vzduchu a způsobují opotřebení a korozi všech součástí. Jak kvalitní musí být stlačený vzduch v různých prostředích, to předepisuje norma ISO 8573-1. Jak se v normě vyznat se dozvíte v článku o kvalitě stlačeného vzduchu: https://www.kompresory-vzduchotechnika.cz/poradna/jak-filtrovat-stlaceny-vzduch. Průmyslové filtry jsou užitečným pomocníkem v boji proti nečistotám ve stlačeném vzduchu.

Třídy stlačeného vzduchu

Pro různé případy použití stanoví norma ISO 8573-1 třídy kvality, které vyjadřují tři číslice. Například pro dílenský vzduch je normou nařízena kvalita 4-4-5. Toto trojčíslo udává tři předepsané třídy kvality v tomto pořadí: třída kvality pro pevné částice, třída kvality pro vodu (teplotu rosného bodu), třída kvality pro olej.

Tabulka 1: Třídy kvality stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573-1

Normy pro testování filtrů

Výrobci filtrů uvádějí, podle jakých norem jsou filtry testovány.
Norma ISO 12500 definuje univerzální metody testování pro výrobce filtrů stlačeného vzduchu.
Specifikuje kritické vstupní parametry přiváděného oleje a velikosti přiváděných částic.

 • ISO 12500-1 definuje testování koalescenčních filtrů pro odlučování aerosolů.
 • ISO 12500-2 definuje adsorpci olejových par pro adsorpční filtry.
 • ISO 12500-3 definuje velikost částic při filtraci částic.

Norma ISO 8573 definuje kvalitu vzduchu na základě množství součástí přetrvávajících ve stlačeném vzduchu
V www.kompresory-vzduchotechnika je možné vybrat si ze značně košaté nabídky průmyslových vzduchových filtrů:
• filtry NGF
• Profi filtry AF
• filtry značky MARK

Filtry NGF

Řada filtrů NGF zajistí dokonalou kvalitu stlačeného vzduchu při nízkých provozních nákladech.
Tyto filtry jsou navrženy pro tyto provozní podmínky:

 • Max. pracovní tlak: 16/11 barů
 • Objemový provozní průtok: 34 – 2 549 m3/hod (567 – 424 833 l/min)
 • Vstupní teplota max. 66 °C

Řada filtrů NGF

Filtry NGC v těchto typech

Průmyslové profesionální filtry

Obrázek 1. Ukazuje konstrukci filtru typu AF a napovídá nám, jak si vybrat vhodný filtr:

 1. Podle tlaku v soustavě, objemového průtoku a požadavků na odolnost a připojení si vyberte tělo filtru podle níže uvedeného seznamu.
 2. Podle požadované kvality vzduchu si vyberte vhodný filtrační stupeň (na obrázku v pravém sloupci).

Obrázek 1: Konstrukce filtru typu AF

Nápověda: Když objednáváte filtr nebo filtrační vložku napište do objednacího čísla písmeno označující požadovaný filtrační stupeň. Když si zvolíte filtr typu AF s filtračním stupněm S (mikrofiltr 0,01 μm). napište do objednávky: ASF

Pravidlo pro výměnu filtrační vložky

 1. 1 x ročně nebo při dosažení tlakového spádu 350 mbar; od stupně A každých 6 měsíců.
 2. K filtru si vyberte typ indikace zanešení filtrační vložky. Indikace napoví, kdy filtrační vložku vyměnit.
 3. Pro odtok kondenzátu zvolte vhodný odpouštěč.

Výběr těla filtru

Při výběru těla filtru vezměte v úvahu tyto parametry:

 • Maximální pracovní tlak a teplota
 • Objemový průtok: jednotlivé řady filtrů jsou dodávány v rozměrových typech pro různé velikosti objemového průtoku
 • Materiál filtru podle pracovního prostředí:
  - pro nenáročné provozy stačí filtr z uhlíkové ocelí
  - pro provozy a agresivnějším prostředím (koroze apod.) sáhneme po filtrech z hliníku nebo niklované oceli nebo nerezové oceli
  - pro potravinářské, farmaceutické provozy jsou v nabídce speciální filtry řad PF/HPF. SF, SPF
 • Připojení k soustavě stlačeného vzduchu: volíme trubkový závit nebo přírubu podle místa připojení v soustavě

Typy profesionálních průmyslových vzduchových filtrů pro pracovní teploty 1,5 až 65 °C

Vzduchové filtry ušlechtilé oceli pro pracovní teploty 1,5 až 65 °C

Filtry pro speciální použití

Speciální filtry se od standardních liší tím, že mají připojení pro snímání tlaku a odpouštění z horní nebo ze spodní části filtru pomocí vnitřního trubkového závitu

Filtry poslouží v náročných pracovních prostředích: obalový, chemický, potravinářský, farmaceutický průmysl, biotechnologie, pivovary, fermentační procesy, nemocnice. 

Odolávají teplotě až 150 °C a některé je možné sterilizovat.

Filtry pro speciální použití

Nerezové procesní filtry PF/HPF – pro pracovní teploty až 150 °C

Nerezové sterilní filtry SPF pro pracovní teplotu až 150 °C

Filtry procházejí tzv. testem integrity DOP – jde o rychlou zkoušku celistvosti filtru pomocí olejového aerosolu. Zkouška potvrdí, že je filtry těsný bez jakýchkoli úniků. Filtr vyhovuje směrnicím americké směrnice FDA pro kontakt s potravinami CFR článek 21.

Nerezové sterilní filtry SPF pro pracovní teplotu až 150 °C

Svařované nerezové filtry WFI

Příslušenství profesionálních průmyslových filtrů

Indikace zanesení filtrační vložky

V každé soustavě stlačeného vzduchu je potřeba bojovat s poklesem tlaku – způsobí ho každá armatura, sušička, ale také filtr. Zanesený filtr sníží tlak pochopitelně víc než čistý, proto je tak důležité sledovat zanesení filtračních vložek a pravidelně je vyměňovat. Sledování usnadní indikátor zanesení vložky.
Z mnoha typů zde uvádíme alespoň dva:

 • Indikátor znečištění vložky vzduchového filtru PDI
  Podle barvy poznáte, je-li vložka zanesena:
 • zelená barva značí, že je vložka čistá
 • červená barva varuje – vložka se zanáší.
Indikátor znečištění vložky vzduchového filtru PDI
 • Diferenční manometr pro vzduchové filtry

Stav filtrační vložky poznáme podle rozdílu mezi vstupním a výstupním tlakem ve filtru, tedy podle toho, jak velkou ztrátu tlaku filtr způsobí. Na stupnici manometru jsou vyznačena červená a zelená pole. Vložku je potřeba vyměnit, jakmile se ručka manometru dostane do červeného pole.

Diferenční manometr pro vzduchové filtry
 • Průhled pro nádobky filtru vzduchu

Stav Na tělo filtru AF můžete snadno namontovat průhledové okénko, abyste mohli vizuálně kontrolovat, kolik kondenzátu je v nádobce filtru.

Průhled pro nádobky filtru vzduchu

Odpouštěče kondenzátu

Pro odpouštění kondenzátu je možné namontovat vhodný typ odpouštěče:

 • Manuální odpouštěč MCD

Tento ruční odpouštěč se ovládá otočným kolíkem a lze ho našroubovat na nádobky filtrů i tlakových nádob.

Odpouštěče kondenzátu
 • Plovákový odpouštěč

Automatický odpouštěč řízený plovákem. Když plovák vystoupá do určité výšky, otevře vypouštění.

Plovákový odpouštěč
 • Automatické elektronické odpouštěče kondenzátu

Výšku hladiny kondenzátu hlídá kapacitní hladinoměr. Když zjistí, že je hladina příliš vysoká, vyšle signál do samočistícího ventilu, který se otevře a kondenzát se vypustí. Elektronické odpouštěče mají také funkci detekce závad a při odpouštění kondenzátu nevypouštějí žádný vzduch.

Odpouštěč LG

 • vitonová FKM membrána pro dlouhou životnost
 • tělo z anodizovaného hliníku s vytvrzeným odolným povrchem
 • dvojité filtrační sítko chrání před zanesením ventilového systému,
 • snímání hladiny pomocí dvou kapacitních čidel
 • nastavitelné připojení umožňuje rychlou montáž v různých směrech,
 • elektrické připojení pomocí konektoru DIN 43650B
 • výstup s alarmy pro dálkovou správu pomocí čtyřpólového konektoru M12
 • řídicí panel se dvěma LED signalizacemi a testovacím tlačítkem
 • pro sušičky, tlakové nádoby a filtry
Odpouštěč LG

Elektronický odpouštěč CDI

 • snímání hladiny kapacitním čidlem
 • tělo z eloxovaného hliníku,
 • dvojí připojení – shora a ze zadní strany těla odpouštěče
 • řídicí panel s LED signalizací a testovacím tlačítkem
 • výstup s alarmy pro dálkovou správu,
 • filtrační sítko chrání před zanesením filtru
 • připojení závitem k filtrům, sušičkách a tlakovým nádobám
Elektronický odpouštěč CDI

Průmyslové filtry MARK

Průmyslové filtry Mark mají četné konstrukční výhody, které se hodí pro použití v provozech i v dílnách.
Jsou určeny pro pracovní tlak 16 barů.

Obrázek 2: Konstrukce filtru MARK

Standardně se doporučuje zajistit filtraci vzduchu pomocí dvou nebo tří filtračních stupňů.
Použijeme-li jen jeden filtr, tak se při nasycení jeho filtrační vložky zvýší tlaková ztráta a zároveň se sníží kvalita vzduchu.

Kam se jednotlivé filtrační stupně instalují, ukazuje obrázek:

Obrázek 4: Umístění filtrů MARK

Výběr vzduchového filtru MARK

Na portálu www.kompresory-vzduchotechnika.cz je možné vybrat si z široké nabídky filtrů MARK. Místo zdlouhavého prohlížení jednotlivých katalogových listů si můžete výběr zjednodušit pomocí vyhledávací tabulky. V ní můžete postupovat při výběru takto:

 • Znáte-li správný typ filtru vyberte ho v rámečku Typ filtru mezi možnostmi: prachový, jemný prachový, mikrofiltr
 • Ke správnému typu filtru se dostanete také tak, že zadáte třídu kvality vzduchu
  – do rámečku Pevné nečistoty (0,1 μm nebo 0,06 μm)
 • Výběr upřesněte zadáním parametrů v ráměčcích Maximální tlak, Jmenovitý průtok a Připojení

Typy filtrů značky MARK

Typy filtrů značky MARK

Filtry značky MARK jsou určeny pro tlaky 16 barů. V nabídce jsou filtry těchto typů:
• částicové
• koalescenční
• filtry s aktivním uhlím
• předfiltry

Částicové filtry pro ochranu před prachem

Částicové filtry pro ochranu před prachem

Prachové filtry řady FS značky MARK

 • Testovány na velikost částic při filtraci (podle normy ISO 8573-3)
 • Účinnost filtru 99,81 % pro částice velikosti MPPS* = 0,1 μm

Prachové filtry řady FD značky MARK

 • Testovány na velikost částic při filtraci (podle normy ISO 8573-3)
 • Účinnost filtru 99,97 % pro částice velikosti MPPS* = 0,06 μm
  *) účinnost pro částice, které filtrem nejvíce pronikají MPPS – Most Penetrating Patrície Sáze

Koalescenční filtry pro odstranění oleje a aerosolů

Koalescenční filtry odstraňují ze vzduchu kromě prachu také vodu a olej a olejové aerosoly.

Mikrofiltry řady FG značky MARK

 • Testování ISO 12500-1, ISO 8573-2 (odlučování aerosolů a olejových par)
 • Celková hmotnostní efektivita: 99 %

Submikrofiltry řady FC značky MARK

 • Testování ISO 12500-1, ISO 8573-2 (odlučování aerosolů a olejových par)
 • Celková hmotnostní efektivita: 99,9 %

Filtry s aktivním uhlím

Filtry s aktivním uhlím odstraňují olejovou páru a zápach uhlovodíku.

Filtry s aktivním uhlím řady V značky MARK

 • Testování podle normy ISO 8573-5 na množství nečistot přetrvávajících ve stlačeném vzduchu
 • Maximální obsah zbytkového oleje 0,003 mg/m3 (0,003 ppp)

Předfiltry

Zachytí ze stlačeného vzduchu nečistoty, které by mohly poškodit například sušičku.

Předfiltry FP značky MARK

 • Testování ISO 12500-1, ISO 8573-2 (odlučování aerosolů a olejových par)
 • Celková hmotnostní efektivita: 99 %