Údržba pneumatického nářadí

Údržba pneumatického nářadí poháněného stlačeným vzduchem z kompresoru

Se základní údržbou je drtivá většina pneumatického nářadí díky robustní konstrukci mnohem spolehlivější, než elektrická varianta a zároveň má mnoho výhod. Jednou z nich je například ta, že právě základní údržbu zvládne každý i méně zručný uživatel.

pneumatické nářadí a jeho údržba

Vůbec nejdůležitější záležitostí pro správnou funkčnost kteréhokoliv pneumatického nářadí je potřeba správného přimazávání. Předejdete zvýšenému tření, které má za následek zvýšenou teplotu, tím i roztažnost materiálů a sklon k přidírání, až kompletnímu zadření mechanismu.

Jak zajistit přimazávání? Je několik způsobů:

  • přidání přimazávače mezi nářadí a vzduchovou hadici, což je snadné a efektivní řešení
  • vlastnit kompresor s již integrovaným přimazávacím systémem
  • přidávat olej manuálně do vstupu, zásadně musí jít o olej pro vzduchové motory

Další zásadou a vlastně i prevencí proti poškození pneumatického nářadí je kontrola správného tlaku na kompresoru ve vašem provozu. Spotřeba vzduchu nářadí se musí shodovat s dodávaným množstvím vzduchu od kompresoru.

Nenechte vnitřek nářadí zrezivět – tak by mohl začínat další bod. Platí především pro provozy, které se potýkají s větším množstvím kondenzátu a vlhkostí prostředí. Kondenzát v odloženém nářadí způsobuje zatuhnutí a po delším čase rezavý povlak, který na životnosti rozhodně nepřidá i přes přimazávání.
Pokud je u vás kondenzát známým problémem, neváhejte zainvestovat do odlučovače vody na výstupu z kompresoru.

Pneumatické nářadí pro stlačený vzduch

Samotná údržba pneumatického nářadí

Nejvíce namáhány jsou vždy upínací části nářadí, pístové úderníky a všechny komponenty, které dostávají provozem zabrat a potřebují klouzat, nezasekávat se. Nešetřete a nemažte plochy a spoje univerzálním sprejem typu WD, neváhejte investovat do opravdu kvalitních olejů, přímo pro pneumatické nářadí.

Dalším velmi namáhaným dílem v pneumatickém nářadí bývají pružiny. Pokud se chystáte na jejich výměnu, dbejte vždy na kontrolu správné délky a tloušťky. Nářadí je přesně dimenzováno a pokud by muselo vykonávat větší sílu na pružinu, budete snižovat životnost ostatních dílů.

Některé nářadí může vyžadovat odvzdušnění hydraulického systému. Ač se to může zdát jako složitý úkon, většinou není. Stačí hlídat pár zásad postupu. Jako se vším začněte u odpojení nářadí od hadice se stlačeným vzduchem. Odstraňte kryt od hydraulické části, kde se nachází olej. Dejte si na čas, než vyprchají zbytky vzduchu a připravte si olejničku pro doplnění a doplňte olej až po rysku. Nechte všechen vzduch vystoupit na povrch a poté vzduchovým pístem vytvořte tlak pumpováním. Kryt opět utáhněte šrouby a najděte na nářadí plnící zátku. Pomalu ji otevírejte a nechte unikat přebytečný olej se
zbytky vzduchu. Jakmile olej přestane vytékat a bublinky zmizí, utáhněte zátku a máte odvzdušněno.

Samozřejmě některá údržba pneumatického nářadí vyžaduje náročnější zásah. Pokud si nejste jisti, raději zásah přenechejte servisu a nezapomínejte do žádné údržby se nepouštějte bez odpojení nářadí od stlačeného vzduchu.