Co jsou to šoupátka a jak fungují?

Co jsou to šoupátka a jak fungují?

Přinášíme vám obecnější článek, popisující jednu kategorii našeho e-shopu – a to kategorii „šoupátka“. Co jsou a k čemu slouží? Jaké jsou mezi šoupátky rozdíly? Čtěte dál o tomto zařízení, které pomáhá usměrňovat proudění různých druhů medií.

uzavírací klapky a jejich funkce šoupátka

Šoupátko může být označováno také jako „šoupě“ - je možné, že právě v potrubní armatuře se s tímto pojmem setkáte. Jde tedy o druh ventilu, používaný v této oblasti a převážně tam, kde je třeba větších průměrů potrubí. Stejně tak může být šoupátko součástí různých druhů uzávěrů, případně regulátorů.

Vnitřní schéma šoupátka není složité. Nejdůležitější je především naprostá rovnost ploch, které se po sobě „šoupou“. Jde hlavně o jednu posuvnou desku a pevný protikus – základní desku. O správné dosednutí těchto ploch se stará buď tlak uzavíraného média, může to být i pružina nebo pouze samotná váha posuvné desky. Vůbec nejčastější řešení posunu desky je však u rozvodů a v potrubní technice ovládání šroubovicí. To vede k plynulé regulaci průtoku média až do úplného otevření/uzavření, vyvarujeme se tak rizika tlakového rázu. Pohyb šroubovice může být buď manuální, nebo řízen elektricky či pneupohonem.

Jaké jsou výhody a nevýhody uzavírání média šoupátkem?

  • výhodou je ve většině případů malá náročnost na instalaci co do délky
  • nevýhodou bývá naopak častá náročnost v rozměrech na výšku a následnému přístupu shora
  • pracovní látka nesmí u drtivé většiny šoupat obsahovat nečistoty z důvodu poničení třecích ploch

Jaká média lze šoupětem například vést?

(všechny šoupátka mají samozřejmě svoje specifika)

  • vodu
  • páru
  • vzduch
  • neagresivní kapaliny
  • plyny skupiny 1 a 2
  • ropu

Zkoušení šoupátek po instalaci

soupatka-3
Instalace šoupátka nebývá nijak složitá, je po ní však potřeba provést několik zkoušek správné funkčnosti. Nezapomínejte na zkoušku těsnosti uzávěru, nepropustnosti, celkové pevnosti a funkčnosti dle normy EN 12266.