Inovace kondenzačních sušiček MDX a chladiva podle legislativy EU

Inovace kondenzačních sušiček MDX a chladiva podle legislativy EU

Kondenzační sušičky MDX od společnosti MARK

V kondenzačních sušičkách je nejprve stlačený vzduch ochlazen na teplotu nižší, než je teplota tlakového rosného bodu.
Tím vodní pára ve vzduchu kondenzuje a změní na vodu a ta se ze vzduchu odvede.

Charakteristiky kondenzačních sušiček MDX:

 • pro průmyslové i dílenské provozy
 • tlakový rosný bod +3 °C
 • průtok 350 až 10 000 l/min
Charakteristiky kondenzačních sušiček MDX:

Na portálu www.kompresory-vzduchotechnika.cz si můžete najít sušičku MDX podle svého provozu: https://www.kompresory-vzduchotechnika.cz/c/uprava-vzduchu/susicky-vzduchu-odstraneni-vlhkosti-vzduchu/susicky-kondenzacni-mdx 

V nabídce se zorientujete rychle. Podle průtoku vzduchu z kompresoru v litrech za minutu (l/min) nebo m3/s najdete správný typ (viz tabulka).

 

Inovace sušiček MDX

Tabulka kondenzačních sušiček vzduchu

Sušičky MDX byly v několika směrech inovovány:

 • výměníky tepla s vysokou efektivitou a integrovaným separátorem
 • ekologické chladivo R410A (v tabulkách vyznačeno červeně) a nové kompresory chladiva
 • indikátor rosného bodu s LED displejem
 • nový řídicí panel a snadný přístup k elektrickým komponentům
 • možnost vzdálené správy a generální alarm
 • elektronický odpouštěč LogiDrain
 • volitelné varianty
Výběr sušiček pro kompresor a odvod kondenzátu 2

Červeně je vyznačeno, že se od února 2017 ve výkonnějších typech sušiček MDX používá nový typ chladiva R410A místo R404A. Tím se snížil také příkon těchto kompresorů o 22%.

Nové chladivo se používá u sušiček MDX3600 až MDX84000. Stejný typ chladiva se používá také u nejvýkonnějších sušiček MDX o průtoku větším než 10 000 l/min.

Chladiva a globální oteplování

Chladiva používaná v sušičkách MDX jsou na bázi hydrofluorocarbonu (HFC). Tato látka patří do kategorie fluorovaných skleníkových plynů, tzv. F-plynů (patří mezi ně ještě perfluorokarbony PFC, hexafluorid síry SF6)

F-plyny nepoškozují ozonovou vrstvu Země, ale mají nepříznivý vliv na globální oteplování
– některé z nich až tisícinásobně větší než molekuly CO2.

GWP je měřítkem vlivu chladiva na globální oteplování

Vliv na globální oteplování se vyjadřuje parametrem GWP (Global Warming Potential). Pokud má chladivo GWP = 1430, jedna vypuštěná molekula do atmosféry má stejný efekt jako 1430 vypuštěných molekul CO2.

Pro F-plyny platí evropská směrnice F-gas regulation, která předepisuje:

 • U zařízení obsahující F-plyn s ekvivalentem nad 5 tun CO2 musí být pravidelně kontrolována těsnost:
  jednou ročně, pokud je ekvivalent CO2 > 5 tun
  jednou za půl roku , pokud je ekvivalent CO2 > 50 tun
 • Výsledek testu musí být lepší než 3 gramy úniků za rok.
 • Kontrolu těsnosti smí provádět pouze certifikovaná firma.

Jak vypočítat ekvivalent CO2 v tunách u chladiva v sušičce?

Zjistěte si:

 • Kolik kilogramů chladiva obsahuje vaše sušička.
 • Jakou hodnotu GWP má chladivo, které používáte.
 • Obě hodnoty vynásobte:
  ekvivalent CO2 v tunách = = množství chladiva v sušičce (kg) × GWP / 1000
  Pro výpočet ekvivalentu CO2 existuje také online kalkulačka:
  https://enacon.cz/vypocet-ekvivalentu-co2-pro-chladiva/ 
vypočítat ekvivalent CO2 v tunách u chladiva v sušičce

Od 1. 1. 2017 je nutné kontrolovat hermetickou těsnost u výkonných typů sušiček MDX50000 (průtok nad 50 000 l/min).

Štítek sušičky s chladivem

Směrnice EU předepisuje od 1. 1. 2017 dále musí štítek sušičky obsahovat údaje:

 • hodnotu GWP
 • ekvivalent tun CO2
  (Týká se pouze chladiv s GWP>150.)
Štítek sušičky s chladivem

Používání chladiv ve výrobcích a při opravách

Od 1. ledna 2020 bude zakázáno vyrábět sušičky s chladivem, které má GWP větší než 2 500. Tento zákaz dopadne na chladivo R404a.

Pokud má chladivo GWP>2500 a je v objemu, kdy ekvivalent tun CO2>40 t pak:
Od 1. ledna 2020 bude povoleno doplňovat do sušiček pouze recyklované chladivo s GWP>2500 (nikoliv novým).
Od 1. ledna 2030 bude povoleno doplňovat do sušiček pouze chladivo s GWP<2500.

Ekologické chladivo R410A

Mezi inovace sušiček MDX patří ekologické chladivo typu R4010A pro sušičky o výkonu 3 600 l/min a vyšší (modely MDX3600 až MDX18000).
Ve srovnání s R404A má chladivo R410A o 50 % menší hodnotu GWP.

Sušičky MDX využívají tři typy chladiva s těmito hodnotami GWP:

Ekologické chladivo R410A

Nový chladivový kompresor snižuje příkon sušiček

Velmi efektivní rotační kompresor speciálně navržený pro chladivo R410A má dobrý koeficient výkonu (pro modely MDX3600 až MDX18000).

Výhody nového chladivového kompresoru:

 • Vyšší energetická účinnost = snížení celkového příkonu sušičky v průměru o 22 %.
 • Integrovaný kapalinový separátor zabraňuje srážkám kapaliny a riziku prasknutí trubky kapalinového separátoru.
 • Delší životnost, redukce rizika úniků, nízké vibrace
Nový chladivový kompresor snižuje příkon sušiček

Indikátor rosného bodu

Všechny modely sušiček řady MDX jsou vybaveny moderním displejem.
Modely MDX1200 až 7700 mají navíc řízení teploty: zapínáním a vypínáním ventilátoru v závislosti na teplotě naměřené dvěma teplotními čidly NTC.

Displej ukazuje tyto informace:

Indikátor rosného bodu

Výstražný displej ukazuje tyto údaje:

 • alarm v případě vysoké nebo nízké hodnoty rosného bodu
 • signalizace poruchy ventilátoru (modely MDX 1200 až 7700)

Indikace rosného bodu – jasná na první pohled

Sledování teploty rosného bodu je v kondenzačních sušičkách důležité.
Na displeji je na první pohled jasné, je-li rosný bod v pořádku.

Indikace rosného bodu – jasná na první pohled

Dálková správa a generální alarm

Modely sušiček MDX10000 až MDX84000 je možné zapojit tak, aby je bylo možné:

 • na dálku zapnout a vypnout sušičku,
 • jeden volný kontakt použít pro nahlášení generálního alarmu na dálku (alarm ventilátoru, signál z tlakového spínče min./max.).
 • U modelů MDX24000 až MDX84000
 • navíc jeden volný kontakt pro vzdálený alarm odpouštěče kondenzátu
Dálková správa a generální alarm

Odpouštěč kondenzátu Logidrain

Všechny modely sušiček MDX mají místo starého odpouštěče ECD nový typ Logidrain.
Tento nový odpouštěč je vybaven novými prvky a u nás je k zakoupení samostatně zde.

 • dva senzory pro hlídání hladiny kondenzátu (maximální/minimální)
 • vitonová FKM membrána s vyšší životností
 • zdvojené sítko pro lepší filtraci nečistot
 • indikace LED signalizuje alarm, napětí a jedno multifunkční tlačítko
 • k dispozici sada těsnění pro údržbu
Odpouštěč kondenzátu Logidrain

Odpouštěč má nový vylepšený plovák se třemi otvory

Plovák nové konstrukce je navržen tak, aby se nepřilepil ke dnu nádobky odpouštěče. Větší odstup mezi povrchem plováku a dnem zabrání ucpání vypouštěcího otvoru.

Odpouštěč má nový vylepšený plovák se třemi otvory

Volitelné varianty

Modely sušiček MDX400 až 1800 je možné objednat ve variantách:

 • s podpěrou pro montáž filtrů
 • s odchozím potrubím s podpěrou filtrů
 • v balení v dřevěné bedně

Filtry nejsou součástí dodávky.

Sušky pro odstranění kondenzátu ze vzduchu

Dejte nám vědět jaké články z oboru stlačeného vzduchu Vás zajímají.