Jak vybrat správný pojistný ventil

U zařízení, kde hrozí překročení tlaku média – tedy že nastane přetlak, je potřeba instalovat zařízení se schopností odpouštění, odvedení přebytečného tlaku mimo soustavu. Této součástce se říká jednoduše – pojistný ventil. Dnes se podíváme na to, jak ho správně vybrat, ať můžete všechny možné přetlaky pustit z hlavy!

kompresory_ventily_herose_uvod

Pojďme se v první řadě seznámit s druhy pojistných ventilů, které dnešní trh a výrobci – jako třeba náš oblíbený a prověřený HEROSE nabízí. Vypsat všechny by však bylo nad naše síly, jen si to představte, když se používají na tlakových nádobách, kotlích, v topných systémech, ohřívačích a všech systémech, které je třeba chránit před překročením požadovaného, dovoleného tlaku. Takže to zprvu vezměme podle média, to bude nejjednodušší…

Pro jaké médium může pojistný ventil sloužit?

 • chladivo
 • pára
 • plyn
 • sypké hmoty
 • voda
 • vzduch

Jak můžete tušit z jiných oblastí, nejen ze stlačeného vzduchu, různé médium může žádat různé materiály, kterými se prohání. Nechceme, aby došlo například k rychlé korozi, ale i oxidaci a narušení povrchu, čímž ztrácí svoje vlastnosti.

Materiály, ze kterých se pojistné ventily vyrábějí:

 • mosaz
 • nerezová ocel
 • chromová ocel
 • ušlechtilá ocel
 • tvárná litina
 • bronz
 • kombinace výše uvedených

kompresory_ventily_herose_materialy

Co nám předchozí dva seznamy v součtu mohou říkat? Především to, že je velmi důležité dbát na fakta u specifikací jednotlivých ventilů, pro která media jsou schváleny. Každý pojistný ventil by měl tyto informace v popisu obsahovat. Víte třeba, co jsou inertní plyny? Protože právě s nimi se u ventilů často setkáte. Inertní plyny (neboli netečné plyny) jsou plyny za daných podmínek nepodléhající chemickým reakcím - jako například dusík.

Pojďme se nyní zaměřit na pojistné ventily z naší oblasti – tedy ty, jenž slouží jako pojistná zařízení pro tlakové nádoby. Kromě výše uváděných údajů, se při výběru zaměřte hlavně na tyto další parametry:

 • připojení nebo závit
 • pracovní tlak nebo nastavení (uvádí se rozsah)
 • pracovní teplota (uvádí se rozsah)
  doplňkové parametry běžně uváděné u pojistných ventilů: světlost, těsnění

Certifikace a atestace

Jelikož se bavíme o zařízení, u kterého figuruje tlak a s ním spojené nebezpečí, musí každý ventil disponovat atestací a certifikací TÜV. U nás vždy pořizujete ventil s kompletní atestací, nastavený a zaplombovaný – tedy s celkovým balíkem příslušné dokumentace...zkrátka „full servis“. Pojistný ventil tak postačí pouze nainstalovat. Ta se provádí přímo na tlakovou nádobu nebo na tlakovou sestavu. Při instalaci přemýšlejte vždy nad tím, aby byl k ventilu dobrý přístup – pro následné revize, které se provádí společně s revizemi tlakové nádoby – o tom jsme se rozepsali v tomto článku. Samostatné revize ventilu se neprovádí, zavádělo by to do provozu mnoho starostí navíc.

kompresory_ventily_herose_certifikace2

Ukázka značení typově schválených pojistných ventilů:

TÜV SV 94 xxx xx D/G/F 0,xx x

 • TÜV – označení TÜV
 • SV – pojistný ventil
 • 94 – rok typového schválení
 • xxx – číslo typového schválení
 • xx – nejmenší průtočný průměr před sedlem v mm
 • D/G/F – D = určeno pro páry, G = určeno pro plyny, F = určeno pro kapaliny
 • 0,xx – zaručený výtokový součinitel
 • x – nastavený otevírací přetlak v barech

kompresory_ventily_herose_certifikace1